Sākumlapa
 
 
 
 
Tiesību akti
 
 
 
 
Sākumlapa / Tiesību akti / Latvijas Republikas normatīvie akti / Darījumu apliecinošie dokumenti
Darījumu apliecinošie dokumenti

 Citi normatīvie akti Pieņemts Stājas spēkā
MK noteikumi
Nr. 1038 Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem 27.12.2005. 01.01.2006.
zaudē spēku no
01.01.2010.
Metodiskie materiāli
Par 2012.gada 27.marta grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju
Par dokumentiem, kas jānoformē, iepērkot melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus
Metodiskais materiāls "Preču piegādes dokumenta lietošanas kārtība"
Metodiskais materiāls par dīzeļdegvielas piegādi un realizāciju lauksaimniecības produkcijas ražotājam
VID uzziņas
Uzziņa "Par kases čeka rekvizītiem"
Uzziņa "Par nodokļu rēķinu ārvalstu valūtā"
Uzziņa "Par kases čeka rekvizītiem, lai to varētu izmantot par nodokļu rēķinu un attaisnojuma dokumentu"
Uzziņa "Par attaisnojuma dokumenta rekvizītiem darījumos ar kokmateriāliem"
Uzziņa "Par PVN piemērošanu un darījumu noformēšanu līzinga pārtraukšanas gadījumā"
Informācija atjaunota: 13.12.2012
 

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978