Sākumlapa
 
Jaunumi
 
Jaunumi

Jaunumu/izmaiņu ieviešanas datums Apraksts
25.11.2013. 

EDS versijā, kas tiks ieviesta saistībā ar Euro ieviešanu tiks realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

Dokumentu saraksta lapā tiks pievienots paziņojums, kas informē lietotājus par Latvijas pievienošanos Eiropas monetārajai savienībai un aicina pievērst uzmanību dokumentu ievadformu aizpildīšanai izmantojamai Latvijas valūtai.

Aktuālo un arhivēto dokumentu sarakstā pievienota kolonna „Valūta”.

Dokumentu ievadformās, kurās tiek norādīta monetāra rakstura informācija, pamatojoties uz noradīto taksācijas periodu vai dokumenta izveidošanas datumu, turpmāk tiks izvadīts paziņojums, kas informēs lietotāju par Latvijas valūtu, kādā ir jāaizpilda dokuments.

Visu dokumentu un to versiju ievadformās, kuras tiks izmantotas par taksācijas periodu pēc euro ieviešanas un kurās ir atsauces uz latiem vai dati tiek pielasīti no cita perioda, izmaiņas veiktas individuāli, vērtējot katra dokumenta ievadformu, veidlapu un ievadāmās informācijas saturu:

  • dokumentos, kurās monetārā informācija jānorāda tikai Latvijas oficiālajā valūtā, ir dzēstas tekstuālās norādes uz latiem;
  • dokumentos, kuros monetārā informācija jānorāda ne tikai Latvijas oficiālajā valūtā, bet arī citās valūtās, tekstuālās norādes uz latiem ir aizstātas ar tekstu „LV valūtā”;
  • dokumentos, kuros lauku vai kolonnu nosaukumos tiek lietota atsauce uz nodokļa likmi, kas izteikta latos nevis procentos, ir saglabāta norāde uz Latvijas valūtu un tās apzīmējums (lati vai euro) dinamiski mainās, atbilstoši dokumenta taksācijas periodam;
  • dokumentu lauku, kolonnu un aiļu nosaukumos izmantoto darījumu apjoma, ieņēmumu, izdevumu u.c. ekonomisko rādītāju robežvērtības, kuras līdz šim tika norādītas latos, turpmāk tiks automātiski attēlotas atbilstošajā valūtā, atkarībā no dokumenta taksācijas perioda vai sagatavošanas datuma;
  • dokumenta ievadformā, pielasot datus no cita perioda, kurā ir atšķirīga Latvijas valūta, summas tiks konvertētas un noapaļotas, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Mainīts dokumentu izdruku lapu dizains, padarot to pārskatāmāku un ērtāk lietojamu. Dokumentu izdrukās līdz šim attēlotās pogas drukāšanai un failu lejupielādei, kā arī rekvizītu tabula, turpmāk tiks attēlotas īpaši izceltā joslā lapas augšējā daļā. Šajā joslā turpmāk kā viens no dokumenta izdrukas rekvizītiem tiks attēlota arī informācija par valūtu, kādā ir aizpildīts dokuments.

Nevienam no EDS dokumentu XML failu aprakstiem, sakarā ar euro ieviešanu Latvijā, nav mainīta to shēma, līdz ar to pēc euro ieviešanas lietotāji varēs izmatot tos pašus XML failu izveidošanas rīkus, kā līdz šim!

Tā kā likumā „Par nodokļiem un nodevām” 16.pantā ir noteikts, ka nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumus vai precizējumus triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, tad tādu veco dokumentu versijas, kuras vairs nevar izmantot precizējumu sagatavošanai  un iesniegšanai (taksācijas vai pārskata periods ir vecāks par 3 gadiem), ir padarītas nepieejamas izmantošanai - bloķētas.

 18.06.2013.

No 2013.gada 10.jūnija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir realizēta iespēja, kas ļauj nodokļu maksātājiem iesniegt precizētus darba devēja ziņojumus, t.i, precizēt (palielināt) darba ņēmēju darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem, kā to nosaka likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu  20.¹ pants.

 27.02.2013.

Sakarā ar jauninājumu uzstādīšanu š.g. 1. martā no plkst. 6:00 – 9:00 nebūs pieejama Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 

19.02.2013. 

Ir konstatētas problēmas dokumentu parakstīšanā ar eID kartē esošo e-parakstu no datoriem ar Mac OS. Problēma tiek risināta. Kā pagaidu risinājumu, iesakam izmantot datoru ar Windows operētājsistēmu.

24.01.2013. 

Informējām, ka EDS ir izveidota jauna Pievienotas vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu, kurā apvienoti visi PVN pielikumi, izņemot PVN 3 (Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas savienības teritorijā).

Jaunais dokuments ir ieviests produkcijas vidē, un nodokļu maksātājs to var iesniegt VID sākot ar taksācijas perioda deklarāciju par 2013.gada janvāri.

19.12.2012.

Š.g. 19. decembrī plānots nodot ekspluatācijā EDS versiju 6.13.

Jaunajā versijā sagatavotas jaunas veidlapas dokumentiem:

  • Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats;
  • Reliģiskās organizācijas gada pārskats;
  • Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats (no 2005.gada);
  • Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats (no 2005.gada);
  • Dokumentiem "Uzņēmuma gada pārskats" un "Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats" versijām taksācijas periodam, sākot ar 15.08.2008, turpmāk sadaļā "Naudas plūsmas pārskats" abiem NPP veidiem (NPP1 un NPP2) kolonās "Pārskata gada beigās" un "Iepr. pārskata gada beigās" ievadītajiem skaitļiem netiks veiktas starpsummu aprēķināšanas (aritmētiskās) kontroles, kā arī visos posteņos iespējams ievadīt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības.

Informācija atjaunota: 12.12.2013

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978