Sākumlapa
 
Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumi
 
Sākumlapa / Noderīgi / Valsts amatpersonām / Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumi
Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākumi

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 20.panta piekto daļu valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums nodrošināt, lai tiktu sastādīti un 15 dienu laikā elektroniskā veidā VID iesniegti to personu saraksti, kuras valsts vai pašvaldības institūcijā ieņem valsts amatpersonas amatu (skat. Kas ir valsts amatpersona?).

Valsts amatpersonu sarakstu iesniegšanas kārtība

Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, iesniedzot valsts amatpersonu sarakstu elektroniskā veidā pirmoreiz (valsts amatpersonu saraksts), tajā norāda visas minētajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas, kuras par tādām uzskatāmas saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

Attiecībā uz valsts amatpersonām, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts vai pašvaldības institūcijām, ja tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir deleģējusi veikt kādu no šādām funkcijām - uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, tad šo amatpersonu sarakstu un tajos izdarīto grozījumu iesniegšanu nodrošina tās valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs, kura deleģējusi attiecīgās funkcijas, piešķīrusi finanšu līdzekļus, nodevusi mantu vai atbild par deleģēto funkciju izpildi vai finanšu līdzekļu izlietojumu.

Turpmāk vadītājs 15 dienu laikā iesniedz grozījumus valsts amatpersonu sarakstā. Par grozījumiem sarakstā uzskatāma amatpersonas amata vai darba vietas maiņa.

Valsts amatpersonu saraksti  un grozījumi valsts amatpersonu sarakstā, iesniedzami  tikai elektroniskā veidā:

  • saskaņā ar 2006.gada 13.marta VID instrukciju Nr.1 "Vienošanās par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus, un šo pakalpojumu nodrošināšana". Skatīt sadaļu Elektroniskās deklarēšanas sistēma;
  • izmantojot Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto e-paraksta viedkarti. Skatīt sadaļu Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

Atbildība par valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšanu

Par valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.32 pantu. Valsts un pašvaldības institūcijas vadītājam var uzlikt naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 150.


Informācija atjaunota: 06.02.2012

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978