Sākumlapa
 
Tiesību akti
 
Tiesību akti

VID uzziņas -  Nosaukums
Uzziņa "PVN piemērošanas kārtība saimnieciskajā darbībā izmantojamam vieglajam pasažieru transportlīdzeklim"
Uzziņa „Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība par reklāmas kampaņai iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem ”
Uzziņa „PVN nodokļa rēķina izrakstīšanas kartība valūtā”
Uzziņa „PVN normu piemērošana komerciālās komisijas pakalpojumiem”
Uzziņa "PVN piemērošana atsavinot izsolē iegādātu ekspluatācijā nenodotu jaunbūvi"
Uzziņa "PVN normu piemērošana nekustamā īpašuma pārdošanai, ja pirms pārdošanas veikta lietotā nekustamā īpašuma vienkāršotā renovācija"
Uzziņa „Preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā apliecinošie dokumenti”
PVN normu piemērošana ar kreditēšanu saistītajiem starpniecības pakalpojumiem bankai
Uzziņa "Kārtība kādā jāaprēķina un jāmaksā budžetā pievienotās vērtības nodoklis par darījumu vērtību, kas pārsniedz 35 000 latu"
Uzziņa "PVN piemērošana montēšanas pakalpojumiem"
Uzziņa "PVN normu piemērošana saņemot būvniecības pakalpojumus no Lietuvas uzņēmuma"
Uzziņa "Nodokļa rēķina izrakstīšana par ziedotajām precēm"
Uzziņa "Būvniecības pakalpojuma vērtība, ja tiek veikti garantijas ieturējumi"
Uzziņa "Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība no avansa maksājuma par nekustamā īpašuma iegādi"
Uzziņa "PVN piemērošanas kārtība nepabeigta nekustamā īpašuma iegādei"
Uzziņa "Priekšnodokļa korekcija par preču zudumiem"
Uzziņa "Priekšnodokļa korekcija līguma laušanas gadījumā, ja veikta samaksa avansā"
Uzziņa "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība malkas piegādēm iedzīvotājiem"
Uzziņa „Pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanas kārtība aprīkojuma piegādēm zveju kuģiem”
Uzziņa "Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība iegādātajām dāvanām klientu piesaistīšanai"
Uzziņa "Pašvaldības aģentūras tiesības uz priekšnodokli"
Uzziņa "Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība par precēm un dāvanu kartēm klientu piesaistes loterijai"
Uzziņa "PVN piemērošana pamatlīdzekļu iegādei Eiropas Savienībā par ES projektu ietvaros piešķirto finansējumu"
Uzziņa "PVN piemērošana kuģu aģentēšanas pakalpojumiem"
Uzziņa "Kārtībā, kādā saņēmējs ir tiesīgs izrakstīt nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā"
Uzziņa „PVN normu piemērošana pasažieru pārvadājumiem ES teritorijā”
Uzziņa „PVN normu piemērošana pārdodot šķeldošanai ciršanas pārpalikumus”
Uzziņa „PVN normu piemēroša renovēta, rekonstruēta nekustamā īpašuma pārdošanai”
Uzziņa „PVN likmes piemērošana dabasgāzes piegādei, kura tiek pārveidota par siltumenerģiju un tālāk piegādāta dzīvojamās mājas iedzīvotājiem"
Uzziņa „PVN normu piemērošana aizdevuma procentiem”
Uzziņa „Priekšnodokļa aprēķināšana publiskai personai, veicot pētniecības darbus”
Uzziņa „PVN normu piemērošana Eiropas Savienības projekta ietvaros realizētajiem pasākumiem veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanā un sakārtošanā”
Uzziņa „PVN piemērošana momentloteriju biļešu, telefonsarunu atjaunošanas kodu, virszemes TV priekšapmaksas pakalpojumu realizēšanai un on-line spēļu organizēšanai, šo darījuma uzrādīšana PVN deklarācijā”
Uzziņa „Par tiesībām uz priekšnodokļa atskaitīšanu par izdevumiem, kas saistīti ar darba apstākļu nodrošināšanu darbiniekiem”
Uzziņa "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana no īpašumā esošo cirsmu pārdošanas"
Informācija atjaunota: 17.04.2014
 

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978