Sākumlapa
 
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
 
Sākumlapa / Nodokļi / Dabas resursu nodoklis / Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli
(MK 19.06.2007. not. Nr.404 1.pielikums)

Pārskatu iesniedz vienu reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 20.datumam 

Par iepriekšējo ceturksni līdz nākošā mēneša 20.datumam

Nodokļu maksātāji, kuriem aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR, pārskatu iesniedz līdz nākamā gada 20.janvārim

Nodokļu maksātāji, kuriem aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR, nodokli par kārtējo gadu maksā līdz nākamā gada 20.janvārim

Nodokļa maksātāji, kuri C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitē piesārņojumu, nodokli par kārtējo gadu maksā līdz nākamā gada 20.janvārim

Nodokļa maksātāji, kuriem jāmaksā nodoklis par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu, pārskatu iesniedz līdz nākamā gada 20.janvārim


Informācija atjaunota: 28.03.2014

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978