Sākumlapa
 
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
 
Sākumlapa / Nodokļi / Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas / Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Ziņas par darba ņēmējiem
(MK 07.09.2010.not.Nr.827)

Ne vēlāk kā vienu dienu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas)

x

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,  iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu
pārskata mēnesī
(MK 07.09.2010.not.Nr.827)

Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(MK 07.09.2010.not.Nr.827)

Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam

Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam


Informācija atjaunota: 23.01.2013

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978