Sākumlapa
 
Nodokļa nomaksas kārtība
 
Sākumlapa / Nodokļi / Nekustamā īpašuma nodoklis / Nodokļa nomaksas kārtība
Nodokļa nomaksas kārtība

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī. Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts taksācijas gada laikā, nodokli aprēķina no kadastrālās vērtības objekta reģistrācijas brīdī (likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta trešā daļa).

Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam paziņo maksātājam vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses (likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta pirmā daļa).

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta trešā daļa).


Informācija atjaunota: 10.02.2014

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978