Sākumlapa
 
 
Sākumlapa / Muita / E-muita / Aktualitātes
Aktualitātes

Publicēšanas datums

Apraksts
03.04.2014. 

Valsts ieņēmumu dienests veic pēdējos sagatavošanās darbus, lai aizstātu līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto deklarēšanas sistēmu ASYCUDA++ ar jaunu importa procedūru deklarēšanas sistēmu.

Jaunā importa deklarēšanas sistēma tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros, tādejādi nodrošinot komersantiem vienotu piekļuvi ne tikai tranzīta un eksporta, bet arī importa muitas deklarāciju iesniegšanai.

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, noslēdzot bezmaksas semināru sēriju par jauno importa deklarēšanas sistēmu, aicina uz semināru, kas notiks 2014.gada 25.aprīlī Rīgā, Smilšu ielā ¼ , Valsts ieņēmumu dienesta lielajā zālē no 1000 līdz 1300.

Īpaši gaidīti tie komersantu pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar importa muitas procedūru noformēšanu, tai skaitā, importa muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju uz e-pastu .

 10.02.2014.Valsts ieņēmumu dienests informē, ka ir publicētas aktualizētās lietotāju rokasgrāmatas komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmām. Vēršam uzmanību, ka rokasgrāmatas tiek papildinātas ar ziņojumiem šādu importa muitas deklarāciju iesniegšanai, izmantojot programmisko saskarni, no komersantu sistēmām jaunajā EMDAS funkcionalitātē, ar kuru plānots aizstāt ASYCUDA++ sistēmu:

 • A tipa importa muitas deklarācija (standarta muitas deklarācija, ko iesniedz, kad deklarētās preces ir pieejamas uzrādīšanai muitas iestādēm);
 • C tipa importa muitas deklarācija (vienkāršotā deklarācija, ko var iesniegt komersants, kuram ir attiecīgā atļauja);  
 • vietējās muitošanas paziņojums (paziņojums, kas, deklarējot preces vietējā muitošanā, jāiesniedz komersantam, kuram ir vietējās muitošanas atļauja).

Minētās rokasgrāmatas ir atrodamas sadaļā > Muita > E-muita > Kā lietot E-muitas sistēmas > Programmiskās saskarnes komersantiem.

Lūdzam turpmāk sekot līdzi dokumentā publicētajām aktualitātēm.

15.01.2014. Plānots ieviest produkcijā Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) importa funkcionalitāti

16.12.2013.

Par plānoto pārtraukumu EMDAS darbībā 2013./2014.gada mijā

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka, lai nodrošinātu muitas informācijas sistēmu pāreju uz eiro un ar to saistīto datu konvertāciju, laikā no 2013.gada 31.decembra plkst. 22.00 līdz  2014.gada 2.janvāra plkst. 10.00 plānota EMDAS (t.sk. Eksporta, Tranzīta un Importa kontroles sistēmas) nepieejamība. Šajā laika posmā tranzīta/TIR, eksporta, kā arī ievešanas/izvešanas kopsavilkuma deklarāciju noformēšana būs iespējama atkāpšanās režīmā - uz papīra. Minēto deklarāciju elektroniska noformēšana atsāksies no 2014.gada 2.janvāra plkst. 10.00.

Plašāka informācija sadaļā Aktualitātes > Informācija presei.

04.12.2013.

Izmaiņas Eksporta kontroles sistēmā no 15.12.2013.

2013.gada 15.decembrī tiks ieviesta jauna Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versija, kurā būs šādas izmaiņas:

 • izmaiņas VAD iesniegšanā;
 • lauka "Preču atrašanās vieta" aizpildīšana;
 • papildprocedūras 955 aizvietojums;
 • VAD datu eksports uz XLS failiem.

Lūdzam iepazīties ar prezentāciju: izmaiņas EKS no 15.12.2013.

05.09.2013.

Tiks organizēti semināri par EMDAS importa funkcionalitātes ieviešanu

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka 2014.gada sākumā tiek plānots aizstāt līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto deklarēšanas sistēmu ASYCUDA++ ar jaunu importa procedūru deklarēšanas sistēmu.

Tuvojoties plānotajam sistēmas ieviešanas datumam, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde uzsāk bezmaksas semināru sēriju par jauno importa deklarēšanas sistēmu un aicina ieinteresētos komersantus uz semināriem, kas notiks Rīgā, Smilšu ielā ¼, Valsts ieņēmumu dienesta lielajā zālē. Semināri paredzēti:

 • 01.10.2013., 14.10.2013., 30.10.2013. un 16.12.2013. no pl.1000 līdz 1300 – par importa muitas deklarāciju noformēšanu un iesniegšanu;
 • 30.09.2013. un 28.10.2013. no pl.1000 līdz 1200 – par vietējās muitošanas un vienkāršotās deklarēšanas piemērošanas izmaiņām un noformēšanas kārtību.

Īpaši gaidīti tie komersantu pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar importa muitas procedūru noformēšanu, tai skaitā, importa muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu .

Papildus ir plānots organizēt arī maksas apmācību kursus sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu (RTU SESMI), kur komersantiem būs iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās.

Semināru materiāli:

05.09.2013.

Tiks ieviesta jauna elektroniska pagaidu uzglabāšanas sistēma

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2014.gada vidū paredzēts ieviest jaunu, elektronisku pagaidu uzglabāšanas sistēmu, kas nodrošinās pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniegšanu, kā arī vienotu pagaidu uzglabāšanā novietoto preču uzskaiti.

Jaunā pagaidu uzglabāšanas sistēma tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros, tādejādi nodrošinot komersantiem vienotu piekļuvi visu veidu muitas deklarāciju iesniegšanai.

Jaunā sistēma paredz pagaidu uzglabāšanas iesniegšanas, noformēšanas un uzskaites procesu vienveidošanu un atvieglošanu:

 • autorizējoties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID piedāvātās lietotāja autentifikācijas iespējas, komersanta iesniegtie elektroniskie dokumenti ir uzskatāmi par lietotāja pašrocīgi parakstītiem saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, tādejādi nebūs jāiesniedz dokumenti pagaidu uzglabāšanas noformēšanai papīra formā;
 • tiks nodrošināta iespēja atkārtoti izmantot jau iesniegtos datus, pārņemot tos no iepriekšējām EMDAS noformētajām deklarācijām, piemēram, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai tranzīta deklarācijas;
 • tiks nodrošināta automātiskā datu pārņemšana no iesniegtās un elektroniski noformētās pagaidu uzglabāšanas deklarācijas uz attiecīgās pagaidu uzglabāšanas vietas uzskaiti;
 • tiks nodrošināta iespēja datus iesniegt arī no komersantu sistēmām.  

Šobrīd interesentiem ir iespējams saņemt piekļuvi testa videi, kurā var sākt mācīties sagatavot un iesniegt pagaidu uzglabāšanas deklarācijas jaunajā sistēmā, kā arī veikt preču uzskaiti. Kontaktinformācija: .  

Papildus informējam, ka 2014.gadā par elektronisku pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanu un iesniegšanu komersantiem plānots organizēt seminārus, kā arī mācības Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā (RTU SESMI).

05.09.2013.

Tiks ieviesta jauna importa procedūru deklarēšanas sistēma

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka tiks ieviesta jauna importa procedūru deklarēšanas sistēma, kas aizstās līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto deklarēšanas sistēmu ASYCUDA++.

Jaunā importa deklarēšanas sistēma tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros, lai nodrošinātu komersantiem vienotu piekļuvi visu veidu muitas deklarāciju iesniegšanai.

Jaunā sistēma komersantiem ievērojami atvieglos importa muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu:

 • autorizējoties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID piedāvātās lietotāja autentifikācijas iespējas, komersanta iesniegtie elektroniskie dokumenti ir uzskatāmi par lietotāja pašrocīgi parakstītiem saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, tādejādi nebūs vairs papildus jāiesniedz parakstītas importa deklarācijas papīra formā;
 • tiks nodrošinātas iespējas atkārtoti izmantot jau iesniegtos datus, muitas vērtības deklarācijas datus iesniegt kopā ar importa deklarāciju, elektroniski iesniegt vienkāršotās importa deklarācijas, kuras varēs izmantot kā pamatu papildu deklarāciju iesniegšanai, kā arī iespēja pievienot skenētus importa deklarāciju pavaddokumentus;
 • tiks sakārtota vietējās muitošanas piemērošana atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu muitas lietās prasībām, par pamatu preču muitošanā izmantojot preču ņemšanu komersanta uzskaitē, vienlaikus informējot muitu ar atbilstošu vietējās muitošanas paziņojumu.

Lai varētu izmantot jauno importa deklarēšanas sistēmu, komersantam un tā pilnvarotām personām jābūt tiesībām strādāt ar VID Importa kontroles sistēmu (IKS).  Ja komersantam nav piekļuves Importa kontroles sistēmai, iesakām pieprasīt nepieciešamās tiesības jau laikus. Informācija par piekļuves tiesību saņemšanu pieejama VID mājas lapas sadaļā Muita > E-muita > Kā kļūt par e-muitas sistēmu lietotāju.

Tāpat jau šobrīd interesentiem ir iespējams saņemt piekļuvi testa videi, kur var sākt mācīties sagatavot un iesniegt importa deklarācijas jaunajā sistēmā.
Kontaktinformācija: .

Papildus informējam, ka 2013.gada rudenī par elektronisku importa muitas deklarāciju noformēšanu un iesniegšanu plānots organizēt seminārus komersantiem, kā arī mācības Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā (RTU SESMI).


Informācija atjaunota: 08.04.2014

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978