Drukas versija
Šodien sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana; VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ērtāka un vienkāršāka Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana

Šodien, 2013.gada 1.martā, sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) gan tām personām, kurām tas līdz 2013.gada 3.jūnijam jāizdara obligāti, gan arī tām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) no šodienas ir pieejama jauna Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma, kuras aizpildīšana ir vienkāršāka, ātrāka un ērtāka.

Lai iedzīvotāji varētu izmantot ērtāku un vienkāršāku Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu, VID aicina iedzīvotājus jau šobrīd reģistrēties par EDS lietotāju, noslēdzot ar VID līgumu par EDS lietošanu.

Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis jaunu Gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Jaunā Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļauj ievērojami ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Jaunā Gada ienākumu deklarācijas forma ievērojami atvieglos deklarācijas aizpildīšanu iedzīvotājiem, kuriem deklarācija ir jāiesniedz obligāti, piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem vai tiem iedzīvotājiem, kuri guvuši ienākumus ārvalstīs [1].

Ievērojami vienkāršāka Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana elektroniski tagad būs arī tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. Lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iedzīvotāji Gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu iespējams aizpildīt pēc atvieglotiem nosacījumiem, proti, norādot, ka Gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas mērķis ir pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa, iedzīvotājiem attiecīgajā deklarācijas pielikumā jānorāda tikai summa, kas iztērēta par attiecīgajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem. Elektroniskajā Gada ienākumu deklarācijas formā iedzīvotājiem jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki vai stingrās uzskaites kvītis), tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos ielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem saprast, kuras ailes un kuri Gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, jaunajā elektroniskajā Gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas, sistēma lūgs lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiks piedāvāts aizpildīt tikai tos Gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

VID atgādina, ka Gada ienākumu deklarācija no 2013.gada 1.marta līdz 3.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

Savukārt, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji vēlas saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības un izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī par veiktajām iemaksām pensiju fondos un iemaksām par dzīvības apdrošināšanu, Gada ienākumu deklarāciju par 2012.gadu var iesniegt, sākot no 2013.gada 1.marta. Iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par attiecīgajiem pakalpojumiem, kas saņemti 2012.gadā, var trīs gadu laikā, proti, Gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu 2012.gadā pārmaksātā nodokļa atmaksu, var iesniegt līdz 2016.gada 16.jūnijam.

Vienlaikus, ņemot vērā fizisko personu lielo interesi par iespējām brīvprātīgi iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, VID no šodienas, 2013.gada 1.marta, aicina fiziskās personas (iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājus) pieteikties uz semināriem – konsultācijām, kas tiks organizētas nelielās grupās, par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu. Informācija par semināru norises laikiem un vietām pieejama VID mājaslapā sadaļā „Aktualitātes” > „Semināri nodokļu maksātājiem, valsts amatpersonām”.

Semināra-konsultācijas laikā klientu apkalpošanas centra darbinieks katram nodokļu maksātājam izsniegs iepriekš sagatavotu VID informāciju ar konkrētās personas datiem, kas nepieciešami Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, un soli pa solim izstāstīs, kāda informācija un kurās Gada ienākumu deklarācijas rindās jāieraksta, kuras summas jāsaskaita un kādi attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u.c.) jāpievieno deklarācijai. VID vērš uzmanību, ka pēc Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas VID arī nodrošinās aizpildīto deklarāciju pieņemšanu.

Lai VID darbiniekiem būtu iespējams iepriekš sagatavot visu nepieciešamo informāciju konkrētā nodokļu maksātāja Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, personām obligāti iepriekš jāpiesakās semināram – konsultācijai, zvanot pa VID mājaslapā norādīto tālruni vai nosūtot e-pastu. Piesakoties uz semināru – konsultāciju, iedzīvotājiem jānorāda vārds, uzvārds, personas kods.

Apmeklējot semināru, vienlaikus iedzīvotājiem, kuri vēl nav EDS lietotāji, būs iespējams noslēgt līgumu par EDS lietošanu, lai turpmāk Gada ienākumu deklarāciju ērtā veidā varētu iesniegt elektroniski.

Lai kļūtu par EDS lietotāju, iedzīvotājiem jānoslēdz līgums ar VID par EDS lietošanu. Līguma un tā pielikumu formas pieejamas VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma”. Aizpildītas līguma formas un pielikumus var iesniegt jebkurā dzīvesvietai tuvāk esošajā VID Klientu apkalpošanas centrā, kā arī tās iespējams iesniegt elektroniski, ja tiek lietots virtuālais eParaksts. VID, izskatot un parakstot līgumu un iesniegumu, reģistrēs iedzīvotājus kā EDS lietotājus, vienlaikus nosūtot identifikatoru un sākotnējo paroli uz iesniegumā norādīto iedzīvotāju elektronisko e-pasta adresi. Iedzīvotāji, saņemot savā elektroniskajā pastā informāciju par piešķirto identifikatoru un sākotnējo paroli, varēs uzsākt darbu EDS.

Savukārt iedzīvotājiem, kuri izmanto eParaksta viedkarti (e-me) vai eParakstu elektroniskajā identifikācijas kartē (eID), lai kļūtu par EDS lietotāju nav nepieciešams doties uz VID Klientu apkalpošanas centru, jo par EDS lietotājiem viņi var kļūt, reģistrējoties EDS tiešsaistē. Izvēloties iespēju reģistrēties EDS tiešsaistē ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto eParaksta viedkarti vai elektronisko identifikācijas karti (eID), iedzīvotājiem būs jāaizpilda neliela tīmekļa forma un tajā ierakstītie dati jāapstiprina ar eParakstu.

Plašāka informācija par to, kā kļūt par EDS lietotāju, pieejam VID mājaslapā sadaļā „Noderīgi” > „Elektroniskās deklarēšanas sistēma” > „Kā kļūt par EDS lietotāju?”, savukārt plašāka informācija par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi” > „Gada ienākumu deklarācija”.

01.03.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Iedzīvotājus neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


[1] Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 99.¹ punktu, fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, no 2014.gada 1.janvāra deklarāciju iesniegšana elektroniski, izmantojot EDS, būs obligāta, VID aicina iedzīvotājus, kuri vēl nav EDS lietotāji, neatlikt līgumu noslēgšanu par EDS lietošanu un jau šobrīd slēgt līgumus par EDS lietošanu, lai jau martā varētu iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot jauno izstrādāto Gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu.Aizvērt
Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv