Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
 
 
 
Tiesību akti
 
 
 
 
Nodokļu grāmatvedība

Metodiskie materiāli -  Nosaukums
Metodiskais materiāls zvērinātu advokātu birojam
Metodiskais materiāls "Preču piegādes dokumenta lietošanas kārtība"
Informatīvais materiāls par kases čeku uzglabāšanu grāmatvedībā
Par 2012.gada 27.marta grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju
Dokumenti, kurus noformē, iepērkot melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus
Metodiskais materiāls "Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls"
Metodiskais materiāls "Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls"
Metodiskais materiāls "Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā"
Metodiskais materiāls "Licencētu datorprogrammu izmantošanas rekomendācijas"
Par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
Metodiskais materiāls "Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite"
Informatīvais materiāls par grozījumiem likumā „Par grāmatvedību”
Metodiskais materiāls "Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls"
Metodiskais materiāls "Par atkārtoti lietojama iepakojuma uzskaiti un aplikšanu ar nodokļiem"
Metodiskais materiāls "Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas kārtība finanšu grāmatvedībā un uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām"
Metodiskais materiāls "Saimnieciskās darbības uzskaite, nodokļu aprēķināšana un uzskaite zvērinātiem tiesu izpildītājiem"
Informācija atjaunota: 28.07.2016
 

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv