Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
 
Sākumlapa / Noderīgi / Sabiedriskā labuma statuss / SLO statusa piešķiršana
SLO statusa piešķiršana

Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā Valsts ieņēmumu dienests paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu. Iesniegumam jāpievieno savu iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu atbilstoši veidlapai, kuru apstiprina ministru kabinets.

Lai varētu pieņemt lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tiek izvērtēti šādi dokumenti un ziņas:

  • Uzņēmumu reģistra lēmums par ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā un tajā iekļautās ziņas (dokuments tiek pieprasīts no Uzņēmumu reģistra);
  • tikai attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem – lēmums par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu vai - testamentārā nodibinājuma gadījumā - testaments (dokuments tiek pieprasīts no Uzņēmumu reģistra);
  • tikai attiecībā uz reliģiskajām organizācijām - ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām (vadības un revīzijas komisijas locekļiem), identificējot to vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu (dokuments tiek pieprasīts no Uzņēmumu reģistra);
  • statūti, satversme vai nolikums (dokuments tiek pieprasīts no Uzņēmumu reģistra);
  • gada pārskats, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir pienākums to sagatavot  (jābūt iesniegtam Valsts ieņēmumu dienestā uz iesnieguma iesniegšanas brīdi);
  • nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas izziņa par nodokļa samaksu (dokuments tiek pieprasīts no attiecīgās pašvaldības);
  • Sabiedriskā labuma komisijas atzinums (tiek sagatavots pēc Sabiedriskā labuma komisijas sēdes).

Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

Iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un tam pievienoto iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu var iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centros vai pasta sūtījuma veidā nosūtot Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Juridiskajai daļai (adrese: Rīgā, Talejas iela1, LV - 1978 vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta pastkastīti, kas atrodas Rīgā, Talejas iela 1).

Konsultācijas par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu var saņemt zvanot 67121843.

Ja ir neskaidrības par Sabiedriskā labuma likuma normām un to piemērošanu, aicinām izmantot Finanšu ministrijas vadlīnijas "Skaidrojums par Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normām un to piemērošanu" (pdf; 416 kb)


Informācija atjaunota: 17.08.2016

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv