Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
 
Sākumlapa / Noderīgi / Sabiedriskā labuma statuss / Aktuālā informācija
Aktuālā informācija

2010.gada 5.maijā ir apstiprināti jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu".

Ir precizēts Sabiedriskā labumaorganizāciju likuma 17.pants, kurš spēkā stāsies 2010.gada 1.jūlijā un kurš paredz, ka likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas likvidatoram jāinformē sabiedriskā labuma organizācijas uzraugošo iestādi par organizācijas likvidāciju un jābūt atbildīgam par to, lai likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas manta tiktu nodota uzraugošās iestādes lēmumā noteiktajai organizācijai.

Informāciju par sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzību var iegūt, sazinoties elektroniski vai telefoniski ar VID Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļas darbiniekiem uz e-pastu: vai tālruņiem:

  • galvenā speciāliste Alda Sīpola 67121843 (SLO statusa piešķiršanas jautājumos);
  • galvenā speciāliste Signe Pavāre 67121839 (SLO uzraudzības jautājumos);
  • galvenā speciāliste Daiga Sīle  67121842 (SLO uzraudzības jautājumos).

Atgādinām, ka atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 3.pantam sabiedriskā labuma organizācijas statusu ieguvušo biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju pamatdarbība ir sabiedriskā labuma darbība. Tādējādi sabiedriskā labuma organizācijām ir jāievēro Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11. un 12.pantā noteiktie finanšu līdzekļu izlietošanas ierobežojumi.

Papildus informējam, ka saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības.

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta otrā daļa paredz, ka personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.panta 1.2daļu un likuma "Par uzņēmumu ienākumu nodokli" 20.1panta septītās daļas 1. un 2.punktu nodokļu atvieglojumus par ziedojumiem ziedotājs nav tiesīgs piemērot, ja:

  • ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai ziedotāja darbinieka ģimenes loceklis;
  • ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.pantā ir noteikts, ka ziedojums šī likuma izpratnē ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus, kas paredzēti likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Konferences par paveikto un aktualitātēm sabiedriskā labuma organizāciju administrēšanas jomā prezentācijas:

Acrobat Reader PDF  Aktualitātes grāmatvedības kārtošanā un gada pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā

Acrobat Reader PDF  VID paveiktais sabiedriskā labuma organizāciju administrēšanas jomā

Acrobat Reader PDF Valsts politika sabiedriskā labuma jomā

Acrobat Reader PDF  Sabiedriskā labuma organizācijas SLK skatījums

Acrobat Reader PDF Aptaujas «Par nepieciešamajiem uzlabojumiem Sabiedriskā labuma organizāciju normatīvā regulējuma piemērošanā» anketu apkopojums


    Informatīvais materiāls par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" (doc; 68 kb)
    Informatīvais materiāls par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem" (doc; 68 kb)
    Informatīvais materiāls "Biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības veikšana" (docx; 154 kb)
Acrobat Reader PDF    FM vadlīnijas "Skaidrojums par Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normām un to piemērošanu" (pdf; 416 kb)
Informācija atjaunota: 17.08.2016

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv