Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Kā kļūt par EDS lietotāju?
 
Iesniedzot iesniegumu papīra veidā

Ja neizmantojat eParaksta viedkarti (e-me), elektronisko identifikācijas karti (eID) vai www.latvija.lv piedāvāto tehnisko risinājumu, iesniegumu par EDS izmantošanu papīra formātā, variet apmeklējot jebkuru Jūsu dzīvesvietai vai darba vietai tuvāko VID Klientu apkalpošanas centru. Lai saņemtu VID iesniegto lietotāja vārdu un sākotnējo paroli EDS lietošanai, Jums jārīkojas šādi:

1.solis. Dokumentu sagatavošana

Jums jāsagatavo šādi dokumenti:

1)  jāaizpilda Iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju (-iem). Iesniegumā jānorāda informācija par EDS un citu VID informācijas sistēmu lietotājiem un viņiem nepieciešamajām pilnvarām, tai skaitā jānorāda:

  • nodokļu maksātājs – EDS klients, par kuru tiks iesniegti dokumenti;
  • tiesību pārvaldnieks – lietotājs, kuram ir piešķirtas tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības uz dokumentu skatīšanu, labošanu un iesniegšanu. Tiesību pārvaldnieks katram klientam var būt tikai viens;
  • pārējie lietotāji – iespējams pieteikt vairākus lietotājus;

pieļaujamās IP adreses tiesību pārvaldniekam un pārējiem lietotājiem (papildu drošībai iespējams noteikt darba stacijas, no kurām drīkst lietot EDS katrs lietotājs, bet šo kontroli vēlams izmantot tikai tad, ja Jums ir fiksēta IP adrese, kura bieži netiks mainīta).

2)  lai kļūtu par Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju, jāaizpilda iesniegums par elektronisko administratīvo dokumentu un citu ziņojumu iesniegšanu EMCS.

2.solis. Dokumentu iesniegšana

Sagatavotos dokumentus Jūs varat iesniegt jebkurā Jūsu dzīvesvietai vai darba vietai tuvāk esošajā VID Klientu apkalpošanas centrā.

3.solis.  Lietotājvārda un sākotnējās paroles saņemšana no VID

Iesniedzot iesniegumu papīra veidā un apstiprinot savu identitāti (uzrādot pasi vai identifikācijas karti) kā paraksttiesīgajai personai, VID piecu darba dienu laikā reģistrēs Jūs EDS un uz iesniegumā norādīto lietotāju elektroniskā pasta adresi nosūtīs lietotājvārdu un sākotnējo paroli. Saņemot lietotājvārdu un sākotnējo paroli, Jūs varēsiet uzsākt darbu EDS.

Noderīga papildus informāciju par to, kā pirmo reizi pieslēgties EDS un piešķirt vai mainīt lietotāju tiesības, pieejama sadaļā „Pieslēgties EDS” un „Palīgmateriāli”.

Svarīgi!
VID var atteikt pieņemt Jūsu iesniegumu, ja iesniegumā sniegta nepatiesa un/vai kļūdaina informācija, par to informējot Jūs rakstiski (pa pastu) vai elektroniski (pa elektronisko pastu uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi).


Informācija atjaunota: 27.10.2015

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv