Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
 
Kā pareizi ir jāveic uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu pārrēķins, ja samazinājies neto apgrozījums?

Jautājums:

Kā pareizi ir jāveic uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu pārrēķins, ja samazinājies neto apgrozījums?


Atbilde:

Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde nodokļa maksātājam var noteikt citu avansa maksājumu apmēru, ja tā saņem nodokļa maksātāja pamatotu iesniegumu par avansa maksājumu samazināšanu (brīvā formā).
Citu avansa maksājumu apmēru var noteikt, sākot ar mēnesi, kurā ir saņemts iesniegums, nodokļa maksātājam, kuram:
1) ir būtiski mainījies darbības veids,
2) ir būtiski mainījusies ieņēmumu un/vai izdevumu struktūra,
3) ir būtiski samazinājies neto apgrozījums salīdzinājumā ar pirmstaksācijas perioda attiecīgo laikposmu.
Nosakot citu avansa maksājumu apmēru, gadījumā, ja ir mainījies nodokļa maksātāja neto apgrozījums un prognozējama tā turpmāka samazināšanās, tā samazinājums jāizvērtē salīdzinājumā ar pirmstaksācijas perioda attiecīgo laikposmu. Ja nodokļa maksātājs attiecīgajā pirmstaksācijas perioda laikposmā nav darbojies, tad avansa maksājumi nevar tikt mainīti, pamatojoties uz šo kritēriju.

Gadījumā, ja neto apgrozījums ir būtiski samazinājies un prognozējama tā turpmāka samazināšanās, tad nodokļa avansa maksājumus par taksācijas perioda atlikušajiem mēnešiem nosaka: iepriekšējā mēneša neto apgrozījumu reizinot ar aprēķinātā nodokļa un neto apgrozījuma dalījumu pirmstaksācijas periodā. Šajā gadījumā avansa maksājumu aprēķinu iesniedz brīvā formā, līdz ar to neizmanto uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu.

Piemērs.
Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir noteikusi samazinātu avansa maksājumu veikšanas kārtību nodokļa maksātājam sākot ar 2008.gada septembri, pamatojoties uz tā neto apgrozījuma būtisku samazināšanos (2008.gada augustā neto apgrozījums – 75, 2007.gada augustā neto apgrozījums – 130, t.i., salīdzinājumā neto apgrozījums ir samazinājies par 58%).
2007.taksācijas gadā:
1) uzņēmumu ienākuma nodokļa summa 50;
2) neto apgrozījums 1200.
2008.gadā septembrī avansa maksājumu apmēru nosaka, 2008.gada augusta neto apgrozījumu reizinot ar 2007.taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa un neto apgrozījuma dalījumu: 75 x 50/1200 = 3.
(atbilde sagatavota 17.09.2008. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 23.p. (1.1) 1.punkts, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr.852 „Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu un to aizpildīšanas kārtību” 2.pielikums)


Atpakaļ
Informācija atjaunota: 06.10.2008

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv