Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Aktualitātes
 
 
 
 
 
 
 
Sākumlapa / Aktualitātes / Informācija presei
Šodien, 2010.gada 1.septembrī, stājas spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums
01.09.2010

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka šodien, 2010.gada 1.septembrī, stājas spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums. Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir deviņi procenti no mikrouzņēmuma taksācijas perioda, t.i., viena gada, apgrozījuma. Mikrouzņēmumu nodoklis tiek maksāts četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt:

 • individuālais komersants;
 • individuālais uzņēmums;
 • zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
 • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA).

Lai varētu maksāt mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. SIA dalībnieki - fiziskās personas - vienlaikus ir arī valdes locekļi;
2) apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 latu;
3) darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem darbiniekiem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus.

Gadījumos, ja fiziskā persona ir dalībnieks vairākās SIA, tad tikai vienai no šīm SIA ir tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Savukārt, ja fiziskā persona ir SIA dalībnieks un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, vai ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tad tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

VID vērš uzmanību, ka saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tikai gadījumos, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums attiecīgajā mikrouzņēmumā nepārsniedz 500 latu mēnesī.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Fiziskā persona mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt, vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, aizpildot īpaši tam paredzētu pieteikuma veidlapu un iesniedzot to VID.

Saņemot nodokļu maksātāja pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu vai arī saņemot informāciju no LR Uzņēmumu reģistra par to, ka uzņēmums reģistrējoties ir paudis vēlmi kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, VID piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.

VID pozitīva lēmuma gadījumā jaunizveidotajam mikrouzņēmumam mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek piemērots no dienas, kad VID ir saņēmis pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai no dienas, kad jaunizveidotais mikrouzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā.

Savukārt, lai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu iegūtu šobrīd jau reģistrēts individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, un SIA, tiem līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim (2010.gada 15.decembrim; 2011.gada 15.decembrim utt.) VID nodaļā, kur tas ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, ir jāiesniedz pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu.

Šobrīd jau reģistrētiem uzņēmumiem un fiziskām personām, kas līdz 2010.gada 15.decembrim iesniegs VID pieteikumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu, tas tiks piemērots ar nākamā taksācijas perioda 1.janvāri, t.i., 2011.gada 1.janvāri.

Ja, saņemot mikrouzņēmuma nodokļu deklarāciju, VID konstatē, ka netiek pildīts kāds no Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem nosacījumiem, VID piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa zaudēšanu ar nākamo taksācijas periodu jeb gadu.

VID informē nodokļu maksātāju par ikvienu pieņemto lēmumu, dienu pēc lēmuma pieņemšanas nosūtot lēmumu ierakstītā vēstulē.

Mikrouzņēmumu nodoklis ietver:

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem;
 • uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm;
 • mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam jāiesniedz VID šādi pārskata dokumenti:

 • mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācija - līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam;
 • ziņas par darba ņēmējiem, kas iegūst, maina vai zaudē mikrouzņēmuma darbinieka statusu;
 • PVN deklarācija:
  a) nodokļu maksātājam, kurš pēc 2010.gada 1.septembra reģistrējas kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un vienlaikus kā PVN maksātājs, tad PVN deklarācija ir jāsniedz VID reizi ceturksnī;
  b) nodokļu maksātājam, kurš maina savu statusu un sākot ar 2011.gada 1.janvāri iegūst mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, PVN deklarācija ir jāsniedz līdzšinējā kārtībā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 9. pantu, proti, atkarībā no uzņēmuma apliekamo darījumu vērtības pirmstaksācijas gadā.

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 8.pantu valsts budžetā iemaksātais mikrouzņēmumu nodoklis tiek sadalīts atkarībā no mikrouzņēmuma darbības formas, proti, vai mikrouzņēmums ir individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, vai SIA.

Mikrouzņēmumu nodokļa likums un informatīvais materiāls par Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrēšanu ir pieejams VID mājas lapā, sadaļā Nodokļi / Mikrouzņēmumu nodoklis.

Lai saņemtu plašāku informāciju par jautājumiem saistībā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu, aicinām nodokļu maksātājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu "Nodokļi", vai arī vērsties tuvākajā VID nodaļā.

01.09.2010.

VID Komunikācijas daļa
(tel. 67028691, 67028695, 29350642)


Informācija atjaunota: 01.09.2010

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv