Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
 
Sākumlapa / Nodokļi / Uzņēmumu ienākuma nodoklis / Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Sabiedrības, kuru darbības apjoms nepārsniedz  divus Gada pārskatu likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus (MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)

Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām

15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas

Sabiedrības, kuru darbības apjoms pārsniedz divus Gada pārskatu likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)

Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām

15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas

Koncerna mātes sabiedrības
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)

Ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā sapulcē un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām

15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas

Kredītiestādes
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)

10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas kredītiestādes akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām

15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas

Apdrošināšanas sabiedrības
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)

 

15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā, bet grupas mātes sabiedrība konsolidēto gada pārskatu - ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām

15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas

Krājaizdevu sabiedrības
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)

 

10 dienu laikā pēc biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces), kurā gada pārskats apstiprināts, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām

15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļu deklarācijas iesniegšanas dienas

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinātie avansa maksājumi
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 4.pielikums) 

Kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju

Līdz katra mēneša 15.datumam vai līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam

Tonnāžas nodokļa deklarācija
(MK 25.06.2002. not. Nr.256 Pielikums)

Vienlaikus ar gada pārskatu

15 dienu laikā pēc gada pārskata un abu deklarāciju iesniegšanas dienas

 Tonnāžas nodokļa aprēķinātie avansa maksājumi

Kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa un tonnāžas nodokļa deklarāciju

Līdz katra mēneša 15.datumam 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR
(MK 04.07.2006. not. Nr.556 18.pielikums)

Līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam

Ne vēlāk kā līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izziņa par izmaksām saistītiem uzņēmumiem (MK 04.07.2006. not. Nr.556 17.pielikums)

Līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam

Ne vēlāk kā līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam

Personālsabiedrības biedru saraksts (MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikuma 3.pielikums)

Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām

x

SEZ (Speciālo ekonomisko zonu) un brīvostu kapitālsabiedrības  Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu
(MK 24.02.2015. not. Nr.106 1.pielikums)

Līdz pēctaksācijas gada 1.martam

x


Informācija atjaunota: 23.11.2015

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv