Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Tiesību akti
 
Tiesību akti

VID uzziņas, vēstules -  Nosaukums
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu N1 kategorijas kravas furgonam
Uzziņa par PVN piemērošanu likvidācijas kvotai
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu mikroprocesoru un integrālo shēmu ierīču piegādēm
Uzziņa par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām par mazvērtīgā inventāra iegādi pirms reģistrēšanās PVN maksātāju reģistrā
Uzziņa par nodokļu nomaksas kārtību, ja zemes gabala apsaimniekošana un nomas maksas iekasēšana ir nodota apsaimniekotājam
Par PVN piemērošanu tūristu izmitināšanas dzīvokļos pakalpojumam
Par PVN piemērošana bērnu nometnes pakalpojumiem
Uzziņa par PVN piemērošanu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem
Vēstule par kompensējamo zāļu tirdzniecību
Vēstule par Pievienotās vērtības nodokļa likuma piemērošanu skolēnu pārvadājumiem
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu ieķīlāto dārgmetālu izstrādājumu piegādēm
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu klientam izsniegtajām dāvanām
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu nerezidentam, iznomājot sev piederošu nekustamo īpašumu
Uzziņa par kopējās apliekamo darījumu vērtības noteikšanu, ja pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai izvēlas īpašo kārtību (naudas plūsmas metodi)
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā un tālākai piegādei gala saņēmējam citā Eiropas Savienības dalībvalstī
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu elektroniski sniegtiem pakalpojumiem
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu kompensācijas maksai par nomas līguma laušanu
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu preču piegādēm, ja pircēja vārdā eksporta procedūra uzsākta Latvijā
Uzziņa par pārstāvniecības pienākumu reģistrēties Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā automobiļa pārdošanas gadījumā
Uzziņa par kompensācijas aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli zemes piespiedu nomas attiecībās
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu kravu transporta ekspedīcijas pakalpojumiem, ja saņēmējs ir citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļu maksātājs
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu virtuālajām valūtām
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu kuģa remontam
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu, pārdodot renovētu nekustamo īpašumu
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu preču piegādes darījumiem Eiropas Savienības teritorijā
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu saimnieciskajā darbībā izmantojamam vieglajam pasažieru transportlīdzeklim
Uzziņa par priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību par reklāmas kampaņai iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem
Uzziņa par kārtību, kādā izraksta pievienotās vērtības nodokļa rēķinu valūtā
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu komerciālās komisijas pakalpojumiem
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu, atsavinot izsolē iegādātu ekspluatācijā nenodotu jaunbūvi
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu nekustamā īpašuma pārdošanai, ja pirms pārdošanas veikta lietotā nekustamā īpašuma vienkāršotā renovācija
Uzziņa par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā apliecinošiem dokumentiem
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu ar kreditēšanu saistītiem starpniecības pakalpojumiem bankai
Uzziņa par kārtību, kādā jāaprēķina un jāmaksā budžetā pievienotās vērtības nodoklis par darījumu vērtību, kas pārsniedz 35 000 latu
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu montēšanas pakalpojumiem
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu, saņemot būvniecības pakalpojumus no Lietuvas uzņēmuma
Uzziņa par kārtību, kādā izraksta nodokļa rēķinu par ziedotām precēm
Uzziņa par būvniecības pakalpojuma vērtību, ja tiek veikti garantijas ieturējumi
Uzziņa par kārtību, kādā atskaita priekšnodokli no avansa maksājuma par nekustamā īpašuma iegādi
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu nepabeigta nekustamā īpašuma iegādei
Uzziņa par priekšnodokļa korekciju par preču zudumiem
Uzziņa par priekšnodokļa korekciju līguma laušanas gadījumā, ja veikta samaksa avansā
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu malkas piegādēm iedzīvotājiem
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu aprīkojuma piegādēm zveju kuģiem
ziņa par priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību dāvanām, kas iegādātas klientu piesaistīšanai
Uzziņa par pašvaldības aģentūras tiesībām atskaitīt priekšnodokli
Uzziņa par kārtību, kādā atskaita priekšnodokli par precēm un dāvanu kartēm klientu piesaistes loterijai
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu kuģu aģentēšanas pakalpojumiem
Uzziņa par kārtību, kādā saņēmējs ir tiesīgs izrakstīt nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu, pārdodot šķeldošanai ciršanas pārpalikumus
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu, piegādājot dabasgāzi, kura tiek pārveidota par siltumenerģiju un tālāk piegādāta dzīvojamās mājas iedzīvotājiem
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu aizdevuma procentiem
Uzziņa par priekšnodokļa aprēķināšanu publiskai personai, veicot pētniecības darbus
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu Eiropas Savienības projekta ietvaros īstenotiem pasākumiem veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanā un sakārtošanā
Uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanu momentloteriju biļešu, telefonsarunu atjaunošanas kodu, virszemes televīzijas priekšapmaksas pakalpojumu īstenošanai un on-line spēļu organizēšanai un šo darījumu norādīšanu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā
Uzziņa par tiesībām uz priekšnodokļa atskaitīšanu par izdevumiem, kas saistīti ar darba apstākļu nodrošināšanu darbiniekiem
Uzziņa par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu no īpašumā esošu cirsmu pārdošanas
Informācija atjaunota: 22.08.2016
 

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv