Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
 
Sākumlapa / Nodokļi / Pievienotās vērtības nodoklis
Kā piemērojams pievienotās vērtības nodoklis zinātniskam pētījumam, kura finansēšanā piedalās gan uzņēmums, kam mērķis ir praktiski izmantot pētījumā iegūto rezultātu, gan valsts, kas to līdzfinansē no zinātnes attīstībai paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem? Kā šajā situācijā noteikt darījuma apliekamo vērtību?

Jautājums:

Kā piemērojams pievienotās vērtības nodoklis zinātniskam pētījumam, kura finansēšanā piedalās gan uzņēmums, kam mērķis ir praktiski izmantot pētījumā iegūto rezultātu, gan valsts, kas to līdzfinansē no zinātnes attīstībai paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem? Kā šajā situācijā noteikt darījuma apliekamo vērtību?


Atbilde:

Zinātnisko pētījumu uzskata par pakalpojumu likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē, ja pētījuma veicējs to izpilda savas saimnieciskās darbības ietvaros, pakalpojuma saņēmējs gūst tiešu labumu no šī pakalpojuma un pastāv tieša saikne starp sniegto pakalpojumu un saņemto atlīdzību.
Tā kā zinātniskā pētījuma veicējs sniedz pakalpojumu uzņēmumam, kas ir zinātniskā pētījuma saņēmējs un gala labuma guvējs, tad šis pakalpojums ir apliekams ar pievienotās vērtības nodokli.
Savukārt valsts šajā darījumā piedalās tikai kā līdzfinansētājs, kas līdzekļus piešķir vispārīgam zinātnes atbalstam un negūst tiešu labumu no zinātniskā pētījuma gala rezultāta. Tādēļ uz valsts finansējumu likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normas nav attiecināmas.
Pētījuma ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajā vērtībā iekļauj visus ar zinātnisko pētījumu tieši saistītos izdevumus, tai skaitā izdevumus, kas segti ar līdzekļiem, kuri iegūti no valsts vai starptautiskas institūcijas piešķirtā finansējuma.

(Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otrās daļas 2.punkts un septītā daļa; Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumu Nr.933 “Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība” 2.14.apakšpunkts)


Atpakaļ
Informācija atjaunota: 30.12.2008

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv