Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Tiesību akti
 
Tiesību akti

MK noteikumi -  Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā
Nr. 1 Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 05.01.2016. 07.01.2016.
Nr. 304 Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa 04.06.2013. 01.06.2014.
Nr. 1210 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 29.10.2013. 01.01.2014.
zaudē spēku no
07.01.2016.
Nr. 1531 Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā 17.12.2013. 01.01.2014.
Nr. 744 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 06.11.2012. 01.07.2013.
zaudē spēku no
01.01.2014.
Nr. 568 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību 21.08.2012. 01.01.2013.
Nr. 21 Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa 03.01.2012. 06.01.2012.
zaudē spēku no
01.06.2014.
Nr. 990 Kārtība, kādā aizpilda iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, un deklarācijas veidlapas paraugs 20.12.2011. 01.01.2012.
zaudē spēku no
01.01.2013.
Nr. 1097 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 30.11.2010. 01.01.2011.
zaudē spēku no
01.07.2013.
Nr. 969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi 12.10.2010. 27.10.2010.
Nr. 899 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība 21.09.2010. 02.10.2010.
Nr. 1638 Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena 22.12.2009 01.01.2010.
zaudē spēku no
01.01.2014.
Nr. 1047 Kārtība, kādā licencēta sabiedrība, kas nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, vai šādu sabiedrību veidota apvienība elektroniski sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam 15.09.2009. 19.09.2009.
Nr. 149 Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību 17.02.2009. 05.03.2009.
zaudē spēku no
01.01.2013.
Nr. 677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem 25.08.2008. 01.01.2009.
Nr. 188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā 20.03.2007. 24.03.2007.
Nr. 780 Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu 19.09.2006. 27.09.2006.
Nr. 573 Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā 29.06.2004. 17.07.2004.
zaudē spēku no
01.01.2015.
Nr. 337 Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 31.07.2001. 04.08.2001.
Nr. 336 Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 31.07.2001. 04.08.2001.
Nr. 178 Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi 30.04.2001. 01.07.2001.
Nr. 390 Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem 14.11.2000. 18.11.2000.
Nr. 112 Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis 31.03.1998. 03.04.1998.
zaudē spēku no
26.09.2014.
Nr. 138 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 08.04.1997. 12.04.1997.
Informācija atjaunota: 28.07.2016
 

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv