Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
 
Sākumlapa / Nodokļi / Iedzīvotāju ienākuma nodoklis / Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi
Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Pārskata/deklarācijas nosaukums Iesniegšanas termiņš  Nodokļa samaksas termiņš

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma

 (MK 21.08.2012. not.
Nr.568 2. pielikums) 

Reizē ar deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas Ne vēlāk kā 15.martā,
15. jūnijā,
15.augustā,  15.novembrī
Paziņojums par apgādībā esošajām personām

(MK 04.06.2013. not. Nr.304 pielikums)
10 dienu laikā no dienas, kad iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem x
Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 

(MK 31.07.2001. not. Nr.337 1.pielikums)
Līdz pēctaksācijas gada 1.februārim x
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām 

(MK 25.08.2008. not. Nr.677 1.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)

Līdz nākamā mēneša 15.datumam vai

 Līdz pēctaksācijas gada 1.februārim

x
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)

(MK 25.08.2008. not. Nr.677 2.pielikums - par taksācijas periodu sākot ar 2009.gada 1.janvāri)

Līdz nākamā mēneša 15.datumam vai

 Līdz pēctaksācijas gada 1.februārim

x

Gada ienākumu deklarācija

(MK 21.08.2012. not.
Nr.568 1. pielikums) 

No taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam

< 640 euro - 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

> 640 euro - trijās reizēs (līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam 16. augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā 

(MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)  
Līdz nākamā mēneša 15.datumam Līdz nākamā mēneša 5.datumam
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska nodevu pārskata mēnesī

(MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums)
Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

Reizi mēnesī, kad bankā saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai;

Nesaņemot naudu bankā, nākamajā dienā pēc algas izmaksas

Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(MK 07.09.2010. not. Nr.827 31.pielikums)

katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas Līdz nākamā mēneša 15.datumam

Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

 (MK 21.08.2012. not. Nr.568
3. pielikums - Deklarācija DK)

Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 711,44 euro mēnesī- līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

Ja ienākums ir no 142,30 euro līdz 711,44 euro mēnesī – vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam

Ja ienākums ir līdz 142,29 euro mēnesī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim

15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas
 Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

(MK 21.08.2012. not. Nr.568 - Deklarācijas DK pielikums) 
Reizi gadā – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam

x

 Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija

(MK 21.08.2012. not.
Nr.568 -  Ienākuma precizēšanas deklarācija GD) 
Sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu

x

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
(MK 21.09.2010. not. Nr.899 1.1pielikums
Līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam

x


Informācija atjaunota: 23.11.2015

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv