Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Jautājumi un atbildes
 
Sākumlapa / Nodokļi / Iedzīvotāju ienākuma nodoklis / Jautājumi un atbildes
Kādi atvieglojumi ir piemērojami, ja Norvēģijas rezidentu nodarbina Latvijas sabiedrība uz kuģa, kas reģistrēts Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā?

Jautājums:

Kādi atvieglojumi ir piemērojami, ja Norvēģijas rezidentu nodarbina Latvijas sabiedrība uz kuģa, kas reģistrēts Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā?


Atbilde:

Gadījumos, ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir noteikta citāda nodokļu aprēķināšanas vai maksāšanas kārtība nekā Latvijas nodokļu likumos, piemēro starptautisko līgumu noteikumus.

Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republika ar Norvēģijas Karalisti ir noslēgusi konvenciju par dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu. Saskaņā ar konvencijas Protokola 8.punktu, ja darba atlīdzība ir saņemta sakarā ar nodarbinātību uz kuģa, kas reģistrēts Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā (vai līdzīgā kuģniecības reģistrā), tad šāda darba atlīdzība tiek aplikta ar nodokļiem tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir atlīdzības saņēmējs.

Lai darba ņēmējam – Norvēģijas rezidentam, kuru nodarbina Latvijas sabiedrība uz kuģa, kas reģistrēts Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā, piemērotu minētajā nodokļu konvencijā noteikto atbrīvojumu no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā, darba ņēmējs pirms maksājumu izmaksas iesniedz ienākumu izmaksātājam aizpildītu rezidenta apliecību - iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.178 „Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” 1.pielikumam.

(atbilde sagatavota 17.03.2009. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskiem līgumiem)


Atpakaļ
Informācija atjaunota: 18.03.2009

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv