Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Obligātā deklarācijas iesniegšana
 
Sākumlapa / Nodokļi / Gada ienākumu deklarācija / Obligātā deklarācijas iesniegšana / Kam obligāti līdz 2014.gada 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
Kam obligāti līdz 2014.gada 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

Kam un kādā termiņā obligāti jāiesniedz deklarācija?

Gada ienākumu deklarācijas par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2013.gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;   
 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 2014.gada 1.marta līdz 2014.gada 1.jūnijam.

1.piemērs: Fiziskā persona guvusi ienākumus Ls 800 no kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai. Nodoklis ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts. Gūtais ienākums ar nodokli ir apliekams, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Aprēķinot nodokli, ņem vērā izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (kokmateriālu pārdošanas izdevumu norma – 50% no ieņēmumiem).  

2.piemērs: Fiziskā persona guvusi ienākumu Ls 4500 no personiskās automašīnas pārdošanas. Gūtais ienākums no personīgā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli nav apliekams, bet tā kā gūtais neapliekamais ienākums pārsniedz 2160 latus, deklarācija jāiesniedz obligāti.

3.piemērs: Fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidents ir guvis ienākumus ārvalstīs. Deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Ja ārvalstīs gūtais algota darba ienākums atbilst likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24.panta septītajai daļai, tas nav apliekams ar nodokli. Pārējos gadījumos nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem (neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildu atvieglojuma).

Aprēķinātā nodokļa maksāšanas kārtība

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā jāiemaksā līdz 16.jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 450 latus, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Par periodu, kurā oficiālais maksāšanas līdzeklis Latvijā ir lats, eiro apgrozības periodā veiktie nodokļa aprēķini un pārrēķini ir veicami latos. Tādējādi aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu, tajā ietvertās summas norādāmas latos un santīmos. Savukārt nodokļa maksātājam uz deklarācijas pamata veicamais maksājums budžetā vai atmaksa no budžeta ir veicama eiro, konvertējot latos aprēķināto summu pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa – 0,702804 un piemērojot matemātisko noapaļošanas principu.

Piemēram, ja deklarāciju iesniedz 20.maijā un nodokļa summa ir 480 latu, tad nodokļu maksātājs var iemaksāt visu summu 682,98 eiro līdz 16.jūnijam vai arī sadalīt nodokļa summu trijās daļās un līdz 16.jūnijam iemaksāt 227,66 eiro, līdz 16.jūlijam – 227,66 eiro un līdz 16.augustam – 227,66 eiro.

Informācija par kontiem, kuros jāiemaksā nodoklis, ir atrodama sadaļā "Noderīgi" > "Valsts budžeta ieņēmumu klasifikācija un konti" > "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konti" .

Kas vēl jāzina, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju?

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, Jūs varat saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Pārmaksāto nodokli iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos:

 1. ja taksācijas gada laikā Jums nav piemērots viss likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums (2013.gadā – Ls 540) vai visi likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām (2013.gadā – Ls 900 par katru apgādājamo personu) vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 2. ja Jums taksācijas gada laikā ir bijuši likuma 10.pantā noteiktie:
 • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
 • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
 • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.

Par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli lasīt sadaļā „Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2013.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.”

Kur jāiesniedz deklarācija?

Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, jāiesniedz VID Klientu apkalpošanas centrā (skat. sadaļu "Kontakti").

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tas ir, elektroniskā veidā, to parakstot ar elektronisko parakstu (skat. sadaļu "Deklarācijas iesniegšana VID EDS"). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamie dokumenti (to kopijas) ir nosūtāmi elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos ielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedzami personīgi VID Klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūtāmi pa pastu.

 Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis jaunu Gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiks atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Jaunā Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļauj ievērojami ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiks atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Lai palīdzētu nodokļu maksātājam saprast, kuras ailes un kuri Gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, jaunajā elektroniskajā Gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas, sistēma lūgs lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiks piedāvāts aizpildīt tikai tos Gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

Deklarācijas veidlapa un tās aizpildīšana

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un astoņiem tās pielikumiem:

 • D1 pielikums „Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
 • D11pielikums „Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļa likme”;
 • D2 pielikums „Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi;
 • D21pielikums „Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
 • D3 pielikums „Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
 • D31 pielikums „Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
 • D4 pielikums „Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”;
 • D5 pielikums „Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājam, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli”.

Gada ienākumu deklarāciju veidlapas paraugs ir pieejams VID mājas lapā. Neskaidrību gadījumā VID Klientu apkalpošanas centros vai pa VID informatīvo tālruni 67120000 sniedz kvalificētas konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu.

Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.568 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

Vienkāršota deklarācijas aizpildīšana

Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz Ls 2160, drīkst aizpildīt:

 • deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem;
 • tikai deklarācijas D 04.rindu „Neapliekamie ienākumi".

Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem:

 • aizpilda deklarācijas D4 pielikumu;
 • drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06.rindu „izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un 07.rindu „ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā".

Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu:

 • ziedojumus un dāvinājumus;
 • iemaksas privātajos pensiju fondos;
 • dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus

drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 08. vai 09.rindu.

Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus,  drīkst aizpildīt tikai to deklarācijas D 11.-17.rindu, kas atbilst konkrētajam nepiemērotajam atskaitījumam.

Kādi deklarācijas pielikumi ir jāaizpilda?

Nodokļa maksātājam ir jāaizpilda deklarācija D un tie pielikumi, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka par maksātāju un katru viņa ģimenes locekli ir aizpildāma atsevišķa deklarācijas D4 pielikuma veidlapa.

1.piemērs: Nodokļamaksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši neapliekamie ienākumi, kas pārsniedz 2160 latus. Šajā gadījumā ir aizpildāma deklarācijas D 04.rinda un D1 pielikums tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem.

2.piemērs: Nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību. Šajā gadījumā ir aizpildāma deklarācijas D 06.rinda un D4 pielikums.

3.piemērs: Nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajā pensiju fondā. Šajā gadījumā ir aizpildāma deklarācijas D 09.rinda.

4.piemērs: Nodokļa maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šajā gadījumā ir aizpildāma deklarācija D un D3 un D4 pielikumi.

5.piemērs: Nodokļa maksātājs ir guvis ienākumus ārvalstīs. Šajā gadījumā ir jāaizpilda deklarācija D un D2 pielikums.

6.piemērs: Nodokļa maksātājs ir guvis ienākumus no algota darba un ienākumus no saimnieciskās darbības kā fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs. Šajā gadījumā ir aizpildāma deklarācija D un D1 un D5 pielikumi.

7.piemērs: Nodokļa maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī viņš ir guvis procentu ienākumu no aizdevuma fiziskajai personai, kurš nav aplikts ar nodokli ienākuma izmaksas vietā. Šajā gadījumā ir aizpildāma deklarācija D un D11, D3 un D4 pielikumi.

Piemēri. Deklarācijas D11 pielikuma „Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļa likme”, D2 pielikuma „Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”, D21 pielikuma „Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi” aizpildīšana.

Noderīgas saites:

 1. Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
 2. Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.568 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”


Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2013.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Deklarācijas D1_1, D2 un D2_1 pielikumu aizpildīšanas piemēri
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
Iemaksas privātajos pensiju fondos
Ziedojumi un dāvinājumi
Nodokļa maksātāja gada neapliekamais minimums un atvieglojumi 2013.gadā
Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (2013)

Informācija atjaunota: 28.01.2015

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv