Sākumlapa
 
Kā kļūt par e-muitas sistēmu lietotāju
 
Sākumlapa / Muita / E-muita / Kā kļūt par e-muitas sistēmu lietotāju
Kā kļūt par e-muitas sistēmu lietotāju

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) un tās apakšsistēmas nodrošina iespēju iesniegt elektroniski šādas muitas deklarācijas un dokumentus:

  • Importa kontroles sistēmā (IKS) – ievešanas kopsavilkuma deklarācija; importa muitas deklarācija;
  • Eksporta kontroles sistēmā (EKS) – eksporta deklarācija; eksporta deklarācija ar izvešanas kopsavilkuma datiem; reeksporta (atpakaļizvešanas) paziņojums; izvešanas kopsavilkuma deklarācija;
  • Tranzīta kontroles sistēmām (TKS) – tranzīta deklarācija; TIR deklarācija; tranzīta un TIR deklarācija ar kopsavilkuma deklarācijas datiem;
  • Manifesti/Pagaidu uzglabāšanas modulis – kravas manifests (avio pārvadājumos); pagaidu uzglabāšana deklarācija; ar preču uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās saistītā informācija.

Pieslēgšanās EMDAS un tās apakšsistēmām notiek, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS).

Lai elektroniski iesniegtu minētos dokumentus, izmantojot VID EDS, komersantiem vai nu jāslēdz līgums "Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus" (turpmāk – Līgums), vai arī, izmantojot Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto e-paraksta viedkarti, jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS. 

Esošajiem EDS klientiem, kuri vēlas strādāt arī ar muitas informācijas sistēmām, jāslēdz papildu vienošanās pie Līguma.

Personas, kas līdz šim nav izmantojušas VID EDS pakalpojumus un kurām nav noslēgts Līgums ar VID, bet kuras vēlas strādāt minētajās muitas informācijas sistēmās, jāslēdz ar VID gan Līgums, gan papildu vienošanās pie Līguma.

Klients divos eksemplāros parakstītu Līgumu, vienošanos pie Līguma un iesniegumu (aizpildīšanai datorā) vai iesniegumu (izdrukāšanai un aizpildīšanai ar roku), kurā norāda darbam nepieciešamās informācijas sistēmas un ziņas par to lietotājiem, iesniedz jebkurā VID Nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā. Iesnieguma veidlapā ziņas par katru informācijas sistēmu aizpildāmas atsevišķi. Fiziskās personas visus minētos dokumentus var iesniegt jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Nerezidenti minētos dokumentus iesniedz VID Muitas pārvaldē.

Klienta Tiesību pārvaldniekam atbilstoši iesniegumā norādītajam tiks piešķirtas tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības skatīt, labot un iesniegt dokumentus, ka arī reģistrēt komersantu pārstāvošos lietotājus.

Dokumentiem, kurus lietotājs iesniedz muitas informācijas sistēmās, izmantojot EDS identifikatora un paroles kopumu, ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas sagatavoti un parakstīti papīra formā. EDS lietotāja identifikatora un paroles kopums tiek pielīdzināts elektroniskajam parakstam Līguma izpratnē.

Ja juridiska vai fiziska persona izmanto Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto e-paraksta viedkarti, viņam jāveic tikai tiešsaistes reģistrācija EDS un nav nepieciešams slēgt minēto Līgumu un papildu vienošanos.

Saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām komersantiem un citām personām, kas iesaistītas muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs - EORI numurs. Lai noslēgtu papildu vienošanos pie līguma "Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus", nepieciešams uzrādīt EORI numuru. Informācija par EORI numuru un tā piešķiršanas kārtību publicēta sadaļā Muita > EORI.

Papildu informāciju var saņemt sadaļā Muitas informācijas sistēmas.

Līguma noslēgšanai veicamās darbības rezidentiem un nerezidentiem


Informācija atjaunota: 12.08.2016

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv