Sākumlapa
 
Pasta sūtījumi
 
Komerciāli sūtījumi

Komerciāli sūtījumi
Nekomerciāli sūtījumi
Sūtījumu saņemšana

Nodokļu atmaksa par atpakaļ nosūtīto preci 

Nelielas vērtības preču sūtījumi

Nelielas vērtības preču sūtījumi – komerciāli sūtījumi, ko no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, sūta saņēmējam Latvijā – tiek atbrīvoti no nodokļu maksājumiem:

  • no muitas nodokļa – ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 150 EUR;
  • no pievienotās vērtības nodokļa – ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 22 EUR.

Piemēram, ja saņēmējs Latvijā saņem nelielas vērtības komerciālu preču sūtījumu – vienu preci no Krievijas 60 EUR vērtībā, muitas nodoklis par šo sūtījumu nav jāmaksā, bet  jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis.

Nelielas vērtības sūtījumi ir sūtījumi, ko komersanti veic savā starpā, ko komersants sūta privātpersonai vai privātpersona par atlīdzību sūta citai privātpersonai.

Minētais attiecas arī uz preču iegādi interneta veikalos (saņemot preces no trešajām valstīm).

Neatkarīgi no preču daudzuma un vērtības atbrīvojumi no ievedmuitas nodokļiem netiek piemēroti šādām sūtījumos esošajām precēm:

  • alkoholam;
  • tabakas izstrādājumiem;
  • smaržām un tualetes ūdeņiem.

Ievērībai!

Iepērkoties dažādos interneta veikalos, pastāv risks neapzināti iegādāties pazīstamu zīmolu pakaļdarinājumus. Tas galvenokārt attiecas uz mobilajiem tālruņiem un to aksesuāriem, rokassomiņām, apģērbiem, dažādām elektroprecēm, medikamentiem. Viltotas preces parasti ir zemākas kvalitātes un krietni lētākas nekā oriģinālie izstrādājumi, tās dažos gadījumos var apdraudēt patērētāju veselību un drošību.

Šādas preces, ja tās tiek sūtītas no trešajām valstīm, muitas kontroles gaitā tiek aizturētas un paraugi nodoti ekspertīzes veikšanai zīmolu īpašnieku pārstāvjiem vai oriģinālo preču ražotājiem. Ja preces izrādās viltotas, tās tiek konfiscētas un iznīcinātas par zīmolu īpašnieku līdzekļiem. Par šādu preču deklarēšanu  fiziskās personas var tikt sodītas administratīvi ar naudas sodu no 70 EUR līdz 350 EUR, savukārt juridiskās personas – no 700 EUR līdz 7100 EUR.

Normatīvie akti, kas nosaka atbrīvojumus no nodokļu nomaksas nelielas vērtības sūtījumiem

Atbrīvojumus no muitas nodokļa visā Kopienas teritorijā nosaka Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, savukārt atbrīvojumus no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un akcīzes nodokļa – attiecīgi „Pievienotās vērtības nodokļa likums” un likums „Par akcīzes nodokli”.

Nosakot  to, vai nelielas vērtības sūtījumam ir piemērojami paredzētie atbrīvojumi,  tiek ņemta vērā  tikai paša sūtījuma vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos, piemēram, rēķinā, pasta deklarācijā vai citā dokumentā. Piemēram, ja dokumentos norādīta sūtījuma vērtība ir 21 EUR, tad tiek piemērots atbrīvojums gan no muitas nodokļa, gan no PVN nomaksas.

Savukārt, ja sūtījuma vērtība ir lielāka par 22 EUR, piemēram, 25 EUR, tad sūtījums ir atbrīvots no muitas nodokļa, bet tiek aplikts ar PVN, ievērojot likumā „Pievienotās vērtības nodokļa likums” noteikto PVN aprēķināšanas kārtību.

Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 139.pants paredz, ka pasta maksājumus, ko saistībā ar precēm, kuras sūta pa pastu, iekasē līdz galamērķa vietai, iekļauj šo preču muitas vērtībā, izņemot Savienības muitas teritorijā iekasētus papildu pasta maksājumus.

Tas nozīmē, ka aprēķinot PVN par pasta sūtījumu, tiek ņemta vērā gan paša sūtījuma vērtība, gan piegādes, apdrošināšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu un uzskaitītas gan likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 36.panta pirmajā daļā, gan arī normatīvajos aktos par preču muitas vērtības noteikšanu (kā arī ņemts vērā tas, ka ar pievienotās vērtības nodokli ir apliekams arī muitas nodoklis).


Informācija atjaunota: 17.08.2016

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv