Iepirkumu arhīvsSub menu
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
28.02.2013. Akcīzes nodokļa marku izgatavošana un piegāde Nr. FM VID 2012/334 15.04.2013. 11.00 28.02.2013. 00.00
28.02.2013. Apsaimniekošanas pakalpojumi muitas kontroles punktā “Rīgas brīvosta” Rīgā, Uriekstes ielā 16 Nr. FM VID 2013/2C 11.03.2013. 11.00 28.02.2013. 00.00
27.02.2013. Tulkošanas pakalpojumi Nr. FM VID 2013/009 12.03.2013. 11.00 27.02.2013. 00.00
22.02.2013. Konsultatīvie pakalpojumi DVS iegādes, ieviešanas un uzturēšanas iepirkuma procedūrai Nr. FM VID 2012/301 11.03.2013. 00.00 22.02.2013. 00.00
18.02.2013. Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) pilnveidošana un uzturēšana Nr. FM VID 2013/007 04.04.2013. 11.00 18.02.2013. 00.00
18.02.2013. Degvielas daudzuma noteikšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts Nr. FM VID 2013/008 01.03.2013. 00.00 18.02.2013. 00.00
12.02.2013. 4 (četru) dzelzceļa dinamisko svaru nojaukšanas un 2 (divu) dzelzceļa dinamisko svaru uzstādīšanas vietu būvprojekta izstrāde Nr. FM VID 2012/247 25.02.2013. 11.00 12.02.2013. 00.00
11.02.2013. Programmatūras BMC Remedy System uzturēšanas servisa nodrošināšana Nr. FM VID 2012/300 25.03.2013. 11.00 11.02.2013. 00.00
06.02.2013. Degvielas daudzuma noteikšanas iekārtu piegāde Nr. FM VID 2012/343 06.03.2013. 11.00 06.02.2013. 00.00
01.02.2013. VID ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana Nr. FM VID 2012/360 22.04.2013. 13.00 01.02.2013. 00.00