Iepirkumu arhīvsSub menu
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
01.02.2013. Videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un remonts, videoieraksta kopēšana un datnes formāta pārveidošana Nr. FM VID 2013/004 12.02.2013. 00.00 01.02.2013. 00.00
Microsoft Premier atbalsta pakalpojumi un sertificētu Microsoft inženieru pakalpojumi FM VID 2012/342 08.08.2016. 11.00 16.01.2013. 00.00
14.01.2013. Telpu noma muitas kontroles punktā Krāslavas novadā, Piedrujas pagastā, „Patarnieku RKP” 04.02.2013. 16.00 14.01.2013. 00.00
Apsaimniekošanas pakalpojumi Uriekstes ielā 16, Rīgā, Piekrastes ielā 22, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē FM VID 2013/1C 08.08.2016. 11.00 07.01.2013. 00.00
21.12.2012. Darbstaciju, aparatūras un programmatūras piegāde darbam ar Biometrijas datu apstrādes sistēmu Nr. FM VID 2012/119 23.01.2013. 11.00 21.12.2012. 00.00
21.12.2012. Ieteikumu izstrāde VID informācijas sistēmu modernizācijai Nr. FM VID 2012/303 09.01.2013. 11.00 21.12.2012. 00.00
18.12.2012. Telpu noma muitas kontroles punktā Kārsavas novadā, Malnavas pagastā, „Grebņovas robežkontroles punkts” (pārtikas un/vai karsto dzērienu automāti) 16.01.2013. 16.00 18.12.2012. 00.00
18.12.2012. Telpu noma muitas kontroles punktā Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, „Terehovas robežkontroles punkts” 16.01.2013. 16.00 18.12.2012. 00.00
18.12.2012. Telpu noma muitas kontroles punktā Krāslavas novadā, Piedrujas pagastā, „Patarnieku RKP” (pārtikas un/vai karsto dzērienu automāti) 16.01.2013. 16.00 18.12.2012. 00.00
18.12.2012. Telpu noma muitas kontroles punktā Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, „Terehovas robežkontroles punkts” (pārtikas un/vai karsto dzērienu automāti) 16.01.2013. 16.00 18.12.2012. 00.00