Iepirkumu arhīvsSub menu
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
02.08.2012. Muitas tehnisko līdzekļu pārbaudes nodrošināšana Nr. FM VID 2012/147 13.08.2012. 00.00 02.08.2012. 00.00
30.07.2012. Lukturu piegāde Nr. FM VID 2012/175 10.08.2012. 00.00 30.07.2012. 00.00
26.07.2012. Radiācijas peidžeru un mērītāju piegāde Nr. FM VID 2012/086 06.08.2012. 00.00 26.07.2012. 00.00
16.07.2012. VID informācijas sistēmu serveru klastera infrastruktūras uzlabošana Nr. FM VID 2012/182 28.08.2012. 11.00 16.07.2012. 00.00
13.07.2012. Teleskopisko spoguļu piegāde Nr. FM VID 2012/158 24.07.2012. 00.00 13.07.2012. 00.00
13.07.2012. ASYCUDA++ sistēmas uzturēšana, pilnveidošana un autoruzraudzības nodrošināšana VID Nr. FM VID 2012/317 14.08.2012. 11.00 13.07.2012. 00.00
13.07.2012. Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) pilnveidošana, uzturēšana un autoruzraudzības nodrošināšana Nr. FM VID 2012/160 14.08.2012. 11.00 13.07.2012. 00.00
13.07.2012. Svītrkodu lasītāju piegāde Nr. FM VID 2012/218 24.07.2012. 00.00 13.07.2012. 00.00
06.07.2012. Mūzikas centru piegāde Nr. FM VID 2012/155 17.07.2012. 00.00 06.07.2012. 00.00
06.07.2012. Konsultāciju pakalpojumu sniegšana par Oracle programmatūras produktiem Nr. FM VID 2012/156 07.08.2012. 11.00 06.07.2012. 00.00