Iepirkumu arhīvsSub menu
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr. 001 1.stāva telpa Nr.11 ar kopējo platību 19,50 m² - 16.04.2020. 17.00 30.04.2020. 14.54
Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr.001 1.stāva telpa Nr.14 daļa ar aptuveno platību 1 m² - 16.04.2020. 17.00 30.04.2020. 14.54
Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) uzturēšana, pilnveidošana un garantijas nodrošināšana FM VID 2019/255/ERAF 28.05.2020. 11.00 24.04.2020. 10.00
Nekustamā īpašuma noma Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā FM VID 2020/010 19.05.2020. 10.00 17.04.2020. 14.22
Vieglo automobiļu un vagona tipa plašlietojuma vieglo automobiļu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana FM VID 2020/041 08.04.2020. 11.00 27.03.2020. 12.25
Muitas tehnisko līdzekļu pārbaudes nodrošināšana FM VID 2020/015 02.04.2020. 11.00 16.03.2020. 14.57
Datortehnikas piederumu piegāde FM VID 2020/030 20.04.2020. 11.00 11.03.2020. 09.56
Telpu noma muitas kontroles punktā „Silene”, 1.stāva telpas Nr.12 nenorobežota daļa 0,4 m² platībā - 16.04.2020. 17.00 10.03.2020. 09.24
Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.003 telpa Nr.3 ar platību 7,9 kv.m - 16.04.2020. 17.00 10.03.2020. 09.24
Telpu noma muitas kontroles punktā „Patarnieki”, telpu grupas Nr.001 telpas Nr.1 nenorobežota daļa 0,4 kv.m - 16.04.2020. 17.00 10.03.2020. 09.24