Iepirkumu arhīvsSub menu
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
Telpu noma muitas kontroles punktā „Grebņeva”, 1.stāva telpas Nr.61 nenorobežota daļa 0,4 m² platībā - 02.03.2020. 18.00 03.02.2020. 15.49
Telpu noma muitas kontroles punktā „ Rīgas brīvosta”, 1.stāva telpa Nr.39 ar platību 14,80 m² - 02.03.2020. 18.00 03.02.2020. 15.36
Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 nenorobežotas daļas katra 0,4 kv.m platībā - 02.03.2020. 18.00 03.02.2020. 15.05
Telpu noma muitas kontroles punktā „Grebņeva”, 1.stāva telpas Nr.61 nenorobežota daļa 0,3 m² platībā - 02.03.2020. 18.00 03.02.2020. 14.28
Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr.001 1.stāva telpa Nr.14 daļa ar aptuveno platību 1 m² - 02.03.2020. 18.00 03.02.2020. 14.00
Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr. 001 1.stāva telpa Nr.11 ar kopējo platību 19,50 m² - 02.03.2020. 18.00 03.02.2020. 13.52
Serveru piegāde FM VID 2019/199 23.01.2020. 11.00 18.12.2019. 17.02
Telpu noma muitas kontroles punktā „Silene”, 1.stāva telpas Nr.12 nenorobežota daļa 0,4 m² platībā - 20.01.2020. 18.00 16.12.2019. 17.18
Telpu noma muitas kontroles punktā „Patarnieki”, telpu grupas Nr.003 telpa Nr.3 ar platību 7,9 kv.m - 20.01.2020. 18.00 16.12.2019. 17.09
Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.001 telpa Nr.1 ar platību 7,9 kv.m - 20.01.2020. 18.00 16.12.2019. 17.04