Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2019.gada 12 mēnešos

 Published: 15.01.2020. 15.23


Sub menu

 

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu dati pieejami Valsts kases tīmekļvietnē. Lai aplūkotu nodokļu ieņēmumus konkrētā mēnesī, pie šī mēneša jāizvēlas “Excel” fails, kas atrodas pretim nosaukumam “Konsolidētā kopbudžeta izpilde” un tajā jāizvēlas darba lapa “2.tab”. Piemēram, nodokļu ieņēmumi aprīļa mēnesī: Konsolidētā kopbudžeta izpilde (darba lapa “2.tab.”).
VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns 2019.gadam izpildīts


Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gadā bija 9,92 miljardi eiro. Tas ir par 0,51 miljardu eiro jeb 5,4 % vairāk nekā 2018.gadā un nodrošināja 2019.gada ieņēmumu plāna izpildi 101 % apmērā. Pērnā gada ieņēmumus ietekmēja gan ekonomikas izaugsmes palēnināšanās, gan nodokļu politikas izmaiņas, kas visvairāk atspoguļojas akcīzes nodokļa ieņēmumos par alkoholiskajiem dzērieniem un uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumos.

Lielākais ieņēmumu pieaugums 2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, kas būtiski pārsniedza arī plānoto apmēru, ir darbaspēka nodokļiem. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2019.gadā ir 3,51 miljardi eiro, kas ir par 0,31 miljardiem eiro vairāk nekā 2018.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 1,95 miljardi eiro, kas ir par 0,22 miljardiem eiro jeb 12,9 % vairāk nekā 2018.gadā. Lielākais darbaspēku nodokļu ieņēmumu pieaugums ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu. Minētie nodokļu ieņēmumi ir arī cieši saistīti ar darba ņēmēju skaita, kā arī darba ienākumu izmaiņām.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē arī atmaksas, kas straujāk pieaugušas pēc diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanas. No iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2019.gadā atmaksāti 164,43 milj. eiro, kas ir par 17,13 milj. eiro jeb 11,6 % vairāk nekā 2018.gadā.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2019.gadā ir 2,65 miljardi eiro. Tie ir sasnieguši plānoto apmēru un ir par 0,19 miljardiem eiro jeb 7,8% vairāk nekā 2018.gadā. Lielākie pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu. Tie nodrošināja 59,4% no kopējiem pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gadā ir 1,06 miljardi eiro. Tas ir par 0,03 miljardiem eiro jeb 3,4 % vairāk nekā 2018.gadā, bet par 0,05 miljardiem eiro mazāk nekā tika plānots. Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, būtiski samazinājās akcīzes nodokļa par naftu, alkoholu un alu ieņēmumu pieauguma temps. Tādējādi netika sasniegts plānotais akcīzes nodokļa ieņēmumu apmērs par konkrētiem maksājuma veidiem, kā arī kopējais plānotais akcīzes nodokļa ieņēmumu apmērs. Analizējot akcīzes nodokļa patēriņu, var secināt, ka pieaug akcīzes preču patēriņš, kam piemēro mazāku akcīzes nodokļa likmi.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus arī 2019.gadā ietekmēja pārejas perioda uz jauno nodokļa piemērošanas kārtību noteikumi. Ņemot vērā, ka tikai no 2019.gada 21.janvāra varēja atmaksāt avansa maksājumu rezultātā 2018.gada pirmajā pusgadā pārmaksāto nodokļa summu, bija vērojams būtisks atmaksātās summas pieaugums. No uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gadā tika atmaksāti 125,10 milj. eiro, kas ir par 64,24 milj. eiro vairāk nekā 2018.gadā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gadā ir 44,78 milj. eiro, kas atpaliek no plānotā apmēra par 157,02 milj. eiro. Lielākos uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus 2019.gadā nodrošināja nodokļu maksātāji, kuru pamatdarbība saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību vai informācijas un komunikācijas pakalpojumiem.