Informācija par iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli

 Published: 26.08.2019. 16.01


Pārskata nosaukums: 
Informācija par iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli
Apraksts: 
Informācija par iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no atlikumu vēstures kartiņām un operāciju žurnāla. Pārskatā aprēķinātajās summās atspoguļoti Valsts ieņēmuma dienesta grāmatojumi, kas ietekmē nodokļu maksātāju nodokļa maksājumu stāvokli. Pārskatā aprēķina summās nav iekļauta nokavējuma nauda, kas tiek aprēķināta saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. Jāņem vērā, ka matemātiski summas uz perioda sākumu, veiktās operācijas mēnesī un summas uz perioda beigām nesakritīs. Juridisko personu piederība administratīvajai teritorijai noteikta uz mēneša beigām, fizisko personu - pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.
Pēdējais atjaunošanas datums: 
20. April 2019, 04.16