Baltic Beach Hotel23/25 Jūras iela, Majori, LV-2015

Dalība Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas konferencē

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) katru gadu saviem biedriem un sadarbības partneriem rīko Vasaras konferenci par aktualitātēm ekonomikā, finansēs un revīzijā. Šajos pasākumos tiek aicināti arī nozīmīgu valsts institūciju vadošie darbinieki, lai vērstu zvērinātu revidentu uzmanību uz tiem jautājumiem, kurus  ir svarīgi zināt, sniedzot grāmatvedības uzskaites un revīzijas pakalpojumus.