Finanšu ministrijaSmilšu iela 1, Rīga, LV-1919

 

Dalība sanāksmē ar Pasaules Bankas pārstāvjiem

Dalība sanāksmē ar Pasaules Bankas pārstāvjiem par ES Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRSP) ietvaros finansēto projektu “Tehniskā palīdzība vidēja termiņa nodokļu pamatnostādņu īstenošanai”.

Diskusija par nodokļu parādu dzēšanu

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde, kurā spriež par iespējām nākamgad gan fiziskām, gan juridiskām dzēst uzkrātās nokavējuma naudas un soda naudas, dodot iespēju noteiktā termiņā atmaksāt izveidojušos nodokļu parādus.