Hotel Jurmala SpaJomas iela 47/49, Jūrmala

Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas vasaras konference

Konferences darba kārtībā iekļauti jautājumi par nodokļu reformas norisi Latvijā, par izmaiņām grāmatvedības un revīzijas pakalpojumu normatīvajos dokumentos un citi ar zvērinātu revidentu darbu saistīti jautājumi.