Limbažu klientu apkalpošanaVecā Sārmes iela 10, Limbaži, LV-4001

Seminārs jaunajiem nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem (saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem) par grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālālo apdrošināšanas iemaksu aprēķināšanu no saimnieciskās darbības. Par mikrouzņēmumu nodokli. Par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) iespējām.

Seminārs jaunajiem nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem (saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem) par grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālālo apdrošināšanas iemaksu aprēķināšanu no saimnieciskās darbības. Par mikrouzņēmuma nodokli. Par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) iespējām.

Seminārs jaunajiem nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem (saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem) par grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālālo apdrošināšanas iemaksu aprēķināšanu no saimnieciskās darbības. Par mikrouzņēmuma nodokli. Par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) iespējām.

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem fiziskām personām, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ierakstu sistēmā. Pārskatu un deklarāciju iesniegšana elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss un deklarācijas aizpildīšana. 

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ierakstu sistēmā.Pārskatu iesniegšana EDS. Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (spēkā no 01.01.2017.).

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ierakstu sistēmā. Elektroniskās deklarēšanas sistēma - pārskatu iesniegšana, elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas, sarakste ar VID. Interneta VID mājas lapas iespējas un pakalpojumi.