Rīgas klientu apkalpošanaTalejas iela 1, Rīga, LV-1978

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Nodokļu veidi kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Tikšanās ar Pasaules bankas pārstāvjiem projekta “Tehniskā palīdzība vidēja termiņa nodokļu pamatnostādņu īstenošanai” realizēšanai.

Tikšanās ar Pasaules Bankas un Eiropas Komisijas ekspertiem projekta “Tehniskā palīdzība vidēja termiņa nodokļu pamatnostādņu īstenošanai” ietvaros. Šī būs Pasaules Bankas ekspertu pirmā vizīte projekta jomas "Nodokļu pasākumi krāpniecības ar PVN apkarošanai" īstenošanai.

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Nodokļu veidi kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.