Rīgas klientu apkalpošanaTalejas iela 1, Rīga, LV-1978

Seminārs nodokļu maksātājiem

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) priekšrocības. EDS izmantošana. Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa. Deklarāciju un pārskatu iesniegšana. Ziņu par darba ņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju iesniegšana.

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem

Nodokļu veidi kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi. Lūdzam dalību pieteikt iepriekš!