Rīgas klientu apkalpošanaTalejas iela 1, Rīga, LV-1978

Seminārs nodokļu maksātājiem - juridiskajām personām

Par UIN deklarācijas aizpildīšanu.

Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

Pieteikties semināram

Seminārā tiks izmantoti prezentācijas materiāli. Nepieciešamības gadījumā lūdzam tos izdrukāt.

Seminārs nodokļu maksātājiem - juridiskajām personām

Par UIN deklarācijas aizpildīšanu.

Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

Pieteikties semināram

Seminārā tiks izmantoti prezentācijas materiāli. Nepieciešamības gadījumā lūdzam tos izdrukāt.

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem- fiziskām personām

Nodokļu veidi, kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Seminārs par importa muitas deklarāciju noformēšanas jaunumiem

Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes jaunumi.

Dalību seminārā lūdzam pieteikt, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pasta adresi eCustoms [at] vid.gov.lv.