Semarah hotel Lielupe, JūrmalaExigen Services Latvia rīkota konference “Viedas sistēmas viedā organizācijā"

Konferences mērķis ir uzņēmumu, struktūrvienību un IT vadītājiem sniegt praktisku ieskatu tehnoloģiju klāstā, atbilstošā izvēlē un efektīvā izmantošanā.