Strēlnieku iela 4A, RīgaStrēlnieku iela 4A, Rīga

Konference “Ēnu ekonomika Latvijā”

Konference tiek rīkota kā sadarbības forums starp uzņēmējiem, akadēmisko vidi un valsts pārstāvjiem ar mērķi informēt, uzklausīt, diskutēt un izdarīt secinājumus, kas ļautu apvienot visu trīs pušu kompetences un resursus cīņā ar ēnu ekonomiku un par labklājības un konkurētspējīgas valsts attīstību. 2018.gada konferences fokuss ir vērsts uz līdz šim īstenoto pasākumu izvērtējumu un nākotnes izaicinājumiem ēnu ekonomikas mazināšanā.