Valmieras klientu apkalpošanaBeātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Seminārs nodokļu maksātājiem

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana par 2018.gadu

Pieteikties semināram

Seminārā tiks izmantoti prezentācijas materiāli. Nepieciešamības gadījumā lūdzam tos izdrukāt.

Seminārs nodokļu maksātājiem

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana par 2018.gadu

Pieteikties semināram

Seminārā tiks izmantoti prezentācijas materiāli. Nepieciešamības gadījumā lūdzam tos izdrukāt.

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem (saimnieciskās darbības veicējiem un individuālajiem komersantiem) par grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālālo apdrošināšanas iemaksu aprēķināšanu no saimnieciskās darbības. Par mikrouzņēmumu nodokli. Par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) iespējām.