Valsts ieņēmumu dienestsTalejas iela 1, Rīga, LV-1978

Konsultatīvās padomes sēde

Sēdē tiks runāts par jauno uzņēmumu ienākuma nodoklis, grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, ka arī par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”.

Tikšanās ar Swedbank vadību un citiem šīs bankas pārstāvjiem

Tikšanās laikā tiks apspriestas ciešākas sadarbības iespējas ēnu ekonomikas apkarošanā. Tāpat tiks runāts par sadarbību godīgas un ērtas nodokļu nomaksas veicināšanā, kā arī par izglītojošo darbu nodokļu reformas ieviešanā. Tikšanās laikā tiks runāts arī par maksājumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību.

Tikšanās ar Latvijas lauksaimniecības tehnikas tirgotāju un ražotāju asociāciju

Asociācijas iniciēta tikšanās, lai apspriestu principa “konsultē vispirms” iedzīvināšanu arī šajā jomā. Kontekstā ar ES fondu atbalstu, asociācijas pārstāvji grib izklāstīt savus novērojumus saistībā ar negodīgu komercpraksi, kas ievērojami ierobežo godīgu komersantu iespējas apgūt ES finansējumu.  Tāpat tiks apspriesta reversā PVN piemērošanā arī lauksaimniecības tehnikai.

Lietuvas nodokļu inspekcijas direktores vizīte

Lietuvas Nodokļu inspekcijas direktore Edita Janušiene īsā iepazīšanās un VID ēkas apskates vizītē Talejas ielā 1.  Inspekcijas direktore vēlas apskatīt VID ēku, jo Lietuvā tiek plānots lemt par jaunu ēku Nodokļu inspekcijai.

Tikšanās ar LTRK un ēdināšanas uzņēmumu

Tikšanās ar LTRK un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, lai izrunātu problēmjautājumus ēdināšanas nozarē

Tikšanās ar Latvijas Būvniecības partnerības biedriem

Tikšanās dienaskārtībā galvenais jautājums par elektronisko darba laika uzskaiti, kas būvniecības nozarē tiks ieviesta no 1.oktobra.

Tikšanās ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju

Tikšanās ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju. Plānots apspriest VID inspektoru ētiskumu, veicot pārbaudes restorānos.