Valsts kancelejaBrīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Latvijas valdības augsta līmeņa tikšanās

Tikšanās ietvaros tiks runāts par valdības gada laikā uzsāktajām reformām un diskutēts par nākotnes plāniem attiecībā uz reformu tālāku īstenošanu.

Diskusija par “Konsultē vispirms” principa iedzīvināšanu

Pasākumā piedalās valsts iestāžu pārstāvji, lai klātienē diskutētu par “konsultē vispirms” principa iedzīvināšanu. Plānots parakstīt arī sadarbības memorandu.