Nodokļu ieņēmumiSub menu

 

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu dati pieejami Valsts kases tīmekļvietnē. Lai aplūkotu nodokļu ieņēmumus konkrētā mēnesī, pie šī mēneša jāizvēlas “Excel” fails, kas atrodas pretim nosaukumam “Konsolidētā kopbudžeta izpilde” un tajā jāizvēlas darba lapa “2.tab”. Piemēram, nodokļu ieņēmumi aprīļa mēnesī: Konsolidētā kopbudžeta izpilde (darba lapa “2.tab.”).