Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr. 001 1.stāva telpa Nr.11 ar kopējo platību 19,50 m²

 Published: 16.12.2019. 16.33


Sub menu
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, Latvija
Tālrunis
80002000
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 25722099; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

Nodrošināt muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu Nomas objektā

Iepirkuma priekšmets

Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr. 001 1.stāva telpa Nr.11 ar kopējo platību 19,50 m²

CPV kods
-
Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 6 (seši euro, 00 euro centi) bez PVN par 1 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
20. January 2020, 18.00
Dokumentācija
docx