Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 nenorobežotas daļas katra 0,4 kv.m platībā

 Published: 16.12.2019. 16.38


Sub menu
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, Latvija
Tālrunis
80002000
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 25722099; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

telpas daļas iznomāšana bankomāta izvietošanai

Iepirkuma priekšmets

Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, Telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 nenorobežotas daļas ar kopējo platību 0,4 m²

CPV kods
-
Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 200,00 (divi simti euro, 00 euro centi) bez PVN par 0,4 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
20. January 2020, 18.00
Dokumentācija
docx