VID 2021.gada 11.janvarī plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Published: 04.01.2021. 16.35


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Datums, vieta un adrese
11.01.2021. Visķu iela 21 ž,Daugavpils
Kontaktpersona
Inita Vaivade, e-pasts: Inita.Vaivade@vid.gov.lv, tel. 67123056
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "Grata JG"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Lietots velosipēds par 15,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
1 gab.