VID 2021.gada 12.maijā plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Published: 07.05.2021. 15.47


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Realizācija
Datums, vieta un adrese
12.05.2021. Grants ielā 13 A, Rīga
Kontaktpersona
Inese Uzkliņģe, Inese.Uzklinge@vid.gov.lv, Tālr. 67120203
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA “J&K Solutions" | SIA "Crosstrade Incorportaed Latvia Limited"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Lietota automašīna BMW 520, ar valsts reģistrācijas numuru EC9931 ar aizdedzes atslēgām par 335,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
1 gab.