VID 2021.gada 14.maijā plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Published: 07.05.2021. 15.47


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Realizācija
Datums, vieta un adrese
14.05.2021. Rājumsila ielā 3, Rīga
Kontaktpersona
Inese Uzkliņģe, Inese.Uzklinge@vid.gov.lv, Tālr. 67120203
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA “Grata JG"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Lietota automašīna Mazda 3, ar valsts reģistrācijas numuru KR981 par 1888,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
1 gab.