VID 2021.gada 19.martā plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Published: 16.03.2021. 08.12


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
19.03.2021. Daugavas ielā 29-3, Pļaviņās, Pļaviņu novadā|“Reņģītes”, Baldones novads|“Palejas”, Bikstu pagasts, Dobeles novadā
Kontaktpersona
Dina Alberte, dina.alberte@vid.gov.lv, mob.tel.28662300; Inese Uzkliņģe, inese.uzklinge@vid.gov.lv, mob.tel.28380528
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais dzīvokļa īpašums ar kadastra apzīmējumu 32139000864
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums -būves ar kadastra apzīmējumu 80250010067001 un 80250010067002 kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumiem 80250010067
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Nekustamais dzīvokļa īpašums un šķūnītis ar kadastra apzīmējumu 46540060235001001
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums – dzīvojamā māja un palīgceltnes ar kad.apz.62010320039001, 62010320039002, 62010320039003
Daudzums: 
1 gab.